Koniec roku: sezon urlopów czy praca do ostatniego dnia?