Powrót
Polityka prywatności
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych 

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie w korespondencji e-mail lub które zostały przekazane nam w inny sposób (np. telefonicznie) jest Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, e-mail: [email protected], tel.: (22) 373 73 00 (Grupa Pracuj).
 
Twoje dane osobowe w zakresie m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, informacje o przesłanych e-mailach, przetwarzamy w celu dostarczenia informacji prasowych, raportów oraz zamawianych przez Ciebie treści, w szczególności komentarzy lub informacji korporacyjnych lub w celu wysyłki materiałów kreatywnych Grupy Pracuj, w tym upominków lub innych materiałów objętych wysyłką oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wystąpić związku z realizacją celu określonego powyżej. Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z dziennikarzami reprezentującymi poszczególne redakcje, w tym z agencjami informacyjnymi i innymi przedstawicielami mediów. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak istnieje uzasadniony interes Grupy Pracuj, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych w tym celu.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: dostawcy usług zapewniających obsługę biura prasowego (m.in. Prowly.com), dostawcy poczty elektronicznej (Microsoft) oraz organy administracji państwowej. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG (do USA) zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony Twoich danych osobowych. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

 Masz prawo:W razie pytań oraz żądań odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: [email protected]
Powrót