Połowa ogłoszeń o pracę zawiera wymóg znajomości języka obcego