Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2018 roku

Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2018 roku

Opublikowany

W I kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 146 705 ofert pracy. To o 6% więcej, niż w I kwartale 2017. Na rynku najczęściej poszukiwani byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. Największy wzrost liczby ofert odnotowano w przypadku zawodów technicznych. Wśród regionów liderem jest województwo mazowieckie – pochodziło stamtąd co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl. Za nim znalazły się województwa: dolnośląskie, małopolskie i śląskie. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.


Co w raporcie?

  1. Jakie branże zatrudniały w I kwartale?
  2. Którzy specjaliści mają największy wybór ofert?
  3. W których województwach najłatwiej o pracę? 
  4. Na jakich szczeblach szukają pracodawcy?
Trzy pierwsze miesiące 2018 roku upłynęły pod znakiem kolejnych wzrostów liczby ofert pracy (6% w stosunku do I kwartału 2017). Szczególne ożywienie można było zaobserwować w styczniu - firmy zamieściły wówczas o 12% ogłoszeń więcej niż w tym miesiącu przed rokiem.


Jakie branże zatrudniały w I kwartale?

I kwartał 2018 roku nie przyniósł zmian w czołówce branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników. Więcej niż co 10 ogłoszenie na portalu Pracuj.pl pochodziło z branż handel hurtowy/sprzedaż B2B (12%) oraz szeroko rozumianego sektora finansowego (bankowość/ubezpieczenia/finanse/ekonomia/księgowość) – 10%. Wysokie wyniki odnotowano także w handlu detalicznym/sprzedaży B2C, produkcji FMCG i dóbr użytkowych oraz przemyśle ciężkim i chemicznym (wszystkie po 7%).
01.png
Na uwagę zasługuje wysoka pozycja wśród pracodawców firm z szeroko rozumianego sektora nowych technologii. Łączny udział ofert pracy z branż IT oraz internet/telekomunikacja/eCommerce/nowe media wyniósł 8%, co daje mu mocne, trzecie miejsce w zestawieniu.

Najwyższy wzrost liczby ofert pracy w I kwartale 2018 w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku miał miejsce w branży budownictwo/inżynieria (24%). Tuż za nią znalazł się przemysł ciężki i chemiczny (23%). Duży wzrost można było zaobserwować także w przypadku firm działających w zakresie handlu detalicznego i sprzedaży B2C (15%). Jedyny istotny spadek zanotowany został natomiast w przypadku branży doradztwa i konsultingu, która opublikowała aż o 9% mniej ofert pracy niż w I kwartale 2017.


Którzy specjaliści mają największy wybór ofert pracy?

Początek 2018 roku przyniósł najwięcej ofert pracy dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta, IT oraz finansów. To grupy, które od dłuższego czasu stanowią obiekt największego zainteresowania pracodawców w Polsce. Do handlowców skierowana była co trzecia oferta na portalu Pracuj.pl (34%) – łącznie w I kwartale 2018 mogli oni wybierać spośród 49 230 ogłoszeń. Blisko co czwarte ogłoszenie było kierowane do specjalistów od obsługi klienta (23%), a 15% - do ekspertów ds. IT. Pracodawcy intensywnie szukali również finansistów (14%) i inżynierów (12%).
02.png
Specjalizacje o najwyższej liczbie ofert nie wiązały się jednak jednocześnie z największym wzrostem zapotrzebowania. Można było go zaobserwować natomiast w przypadku pracowników o specjalizacjach technicznych. Aż o 41% w stosunku do I kwartału 2017 roku wzrosła liczba ofert dla specjalistów od budownictwa, o 29% - inżynierów, 25% - ekspertów od produkcji, a o 23% - logistyków. Spośród branż o największej liczbie ofert pracy duży wzrost w stosunku do I kwartału 2017 odnotowała obsługa klienta (17%).
03.png


W których województwach najłatwiej o pracę?

Na czele regionów bez zmian – na najwyższym stopniu niezmiennie stoi województwo mazowieckie. W I kwartale 2018 roku na Pracuj.pl dotyczyło go 35 361 ofert pracy. Ogłoszenia ze stołecznego regionu stanowiły co blisko czwarty wpis na portalu (24%). Było ich także o blisko 2,4 razy więcej niż w drugim w zestawieniu województwie dolnośląskim (14 935). Trzecie miejsce zajęło województwo małopolskie (13 461), a tuż za nim uplasowały się: śląskie (13 025) oraz wielkopolskie (12 814). I kwartał przyniósł więc kontynuację wzrostu liczby ofert pracy w regionach, które według analiz Pracuj.pl należały do najbardziej popularnych w całym 2017 roku.
04.png
Jak wskazuje najnowszy raport Pracuj.pl o zarobkach, dużemu zapotrzebowaniu na pracowników w województwach towarzyszy zazwyczaj wzrost pensji w regionie. Czołowa trójka województw z największą liczbą ofert pracy w I kwartale 2018 pokrywa się z podium regionów o najwyższych średnich zarobkach brutto w 2017 roku. Ciekawie na tym tle pod tym względem przedstawia się województwo pomorskie, oferujące wyższe średnie zarobki niż charakteryzujące się wyraźnie wyższą liczbą ofert pracy województwo wielkopolskie i śląskie.

Wzrosty liczby ofert odnotowywane były niemal w całej Polsce. Pod tym względem, oprócz województwa mazowieckiego, szczególnie wyróżniało się w I kwartale podlaskie (oba po 11%). Dużą dynamiką charakteryzowały się również łódzkie, pomorskie (po 9%), śląskie i zachodniopomorskie (po 8%).


Na jakich szczeblach szukają pracodawcy?

Najczęściej poszukiwaną grupę ekspertów na rynku stanowią specjaliści średniego szczebla – skierowanych było do nich aż 71% ofert pracy zamieszczonych na portalu Pracuj.pl w I kwartale 2018. Rosnące zapotrzebowanie na rynku na doświadczonych ekspertów pokazuje natomiast 14-procentowy udział kierowników wśród zamieszczonych ogłoszeń. Trzecią najpopularniejszą grupę w serwisie Pracuj.pl stanowią pracownicy fizyczni (8%).

Zdecydowanie najwyższy wzrost liczby ofert w stosunku do I kwartału 2017 roku dotyczył pracowników fizycznych – ich liczba była większa o 31%. Firmy szukały także częściej dyrektorów i prezesów (wzrost o 12%).
05.png


Komentarz eksperta

Podobnie, jak w całym 2017 roku, w I kwartale 2018 obserwowaliśmy kontynuację dużej aktywności pracodawców w rekrutacji i wzrost liczby ofert pracy. Za nami kolejne dobre trzy miesiące, podczas których firmy kusiły specjalistów coraz lepszymi warunkami pracy. Ciekawe wydają się w tym kontekście najnowsze dane Eurostatu, zgodnie z którymi stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lutym zaledwie 4,4%, co daje nam 7. miejsce w całej Unii Europejskiej. Na rynku dostępnych jest więc coraz mniej specjalistów. Związana z tym rywalizacja na jakościowe oferty powoli staje się wymogiem, zwłaszcza w branżach o dużej dynamice wzrostu i zapotrzebowaniu na ekspertów.

Uwagę zwracają istotne wzrosty w kilku grupach zawodowych. Pierwszym z nich jest rosnące zapotrzebowanie na specjalizacje techniczne. Tłumaczyć je może dobra kondycja np. firm produkcyjnych. Według GUS w styczniu i lutym 2018 w obszarze produkcji przemysłowej Polska odnotowała aż 8-procentowy wzrost w stosunku do tego samego okresu przed rokiem. To kolejne potwierdzenie faktu, że bardzo ważną rolę w najbliższych latach będzie pełnić wsparcie kształcenia zawodowego oraz na kierunkach ścisłych, przeciwdziałającego rosnącym tzw. lukom kompetencyjnym.

Drugą grupę, na którą zapotrzebowanie znacząco wzrosło w I kwartale, stanowili dyrektorzy i prezesi (12%). Pracodawcy coraz częściej szukają doświadczonych ekspertów, gotowych do zarządzania całymi organizacjami – np. w związku ze zwiększającą się liczbą oddziałów regionalnych firm IT, centrów biznesowych czy sieci handlowych. Wyzwaniem w tym kontekście mogą być w najbliższych latach postawy Generacji Y. Według ostatnich danych Deloitte, w Polsce widocznie spada wśród jej reprezentantów odsetek osób widzących swoją przyszłość na stanowiskach kierowniczych. Uwagę zwraca sytuacja specjalistów ds. handlu i sprzedaży w I kwartale 2018. Mimo obaw związanych z wprowadzeniem zakazu handlu w niedzielę, w I kwartale wciąż stanowili oni zdecydowanie najczęściej poszukiwaną grupę ekspertów. Co więcej,  w obszarze handlu detalicznego i sprzedaży B2C, najsilniej związanym z wprowadzoną ustawą, na portalu Pracuj.pl odnotowaliśmy aż 15-procentowy wzrost liczby ofert. Trudno więc szukać w rynkowej sytuacji potwierdzenia pesymistycznych scenariuszy. Pełną ocenę sytuacji umożliwi jednak II kwartał 2018 – pierwszy, w którym przez cały jego okres będą obowiązywały nowe przepisy.

W kontekście specjalizacji o największej liczbie ofert warto zwrócić uwagę na sektor usług biznesowych. Według danych organizacji ABSL w ciągu ostatnich lat urósł on do rozmiarów 265 000 pracowników, a pracodawcy spodziewają się w tym roku wzrostu zatrudnienia o 5-10%. W jego skład wchodzą firmy o różnych specjalizacjach, które łączy prowadzenie w Polsce centrów biznesowych. Do kluczowych obszarów obsługiwanych przez centra należą te najczęściej szukane na Pracuj.pl w I kwartale 2018 - finanse i księgowość (14% ofert), IT (15%) i obsługa klienta (23%).

Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl

Rafał Nachyna_small.png


Wykorzystaj w social media:

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

RPS kw_I_2018.pdf

pdf | 1,44 MB

Pobierz
04.png

grafika | 242 KB

Pobierz
01.png

grafika | 82,2 KB

Pobierz
02.png

grafika | 81 KB

Pobierz
03.png

grafika | 68 KB

Pobierz
05.png

grafika | 53,9 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

temu

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

temu

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

temu

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

temu

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Benefity - czyli co motywuje pracowników?

temu

Jak wskazują wyniki badania Pracuj.pl "Czy pieniądze szczęścia nie dają", pracujący Polacy najwyżej cenią sobie odpowiednie wynagrodzenie – jest ono wskazywane jako czynnik decydujący przy wyborze nowego miejsca pracy. Jednak obok finansów, istnieje wiele innych aspektów, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia decyzji o zmianie pracy lub pozostaniu u obecnego pracodawcy. Jaka w tej hierarchii jest rola benefitów? Czy pracujący Polacy potrzebują świadczeń pozapłacowych? Które są dla nich ważne, a bez jakich mogliby się obyć? Zapraszamy do lektury.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.