Rynek Pracy Specjalistów 2017

Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów 2017

Opublikowany

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.

5 lat rynku pracy specjalistów w liczbach

01.png02.png

Branże a zapotrzebowanie na pracowników

W 2017 roku najwięcej ofert pracy opublikowali pracodawcy z branży handel hurtowy/sprzedaż B2B oraz bankowość/ubezpieczenia/finanse/ ekonomia/księgowość – z tych branż pochodziło nieco ponad co dziesiąte ogłoszenie w 2017 roku. Nieco mniej, ale nadal dużo ofert pracy pochodziło z branży handel detaliczny/sprzedaż B2C, produkcja FMCG i dóbr użytkowych oraz przemysł ciężki i chemiczny.
03.png

W jakich branżach zanotowano największe wzrosty zapotrzebowania w 2017 roku?

Rekordowy, bo wynoszący niemal 42% w ujęciu rok do roku, wzrost odnotowano w branży budownictwo/inżynieria. Branża budowlana jest w bardzo szczególnym momencie – wciąż brakuje w niej pracowników, co przekłada się także na zwiększoną presję płacową.

Obecnie liczba zatrudnionych w budownictwie jest znacznie niższa niż w latach 2009-2012, kiedy branża była w szczycie koniunktury związanej z EURO 2012. Lata 2018-2020 będą kluczowe dla branży, bo kumulacja przetargów może spowodować spiętrzenie robót w tych latach, co nie pozostanie bez wpływu na zapotrzebowanie na pracowników.
04.png

Specjaliści na rynku pracy w 2017 roku

W 2017 roku najwięcej ofert pracy skierowano do specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta, IT, finansów oraz inżynierów. Co ciekawe, pierwsza piątka najbardziej poszukiwanych specjalistów nie zmieniła się w minionych pięciu latach. Od 2013 roku, odkąd Pracuj.pl analizuje zapotrzebowanie pracodawców, na pierwszym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych ekspertów znajdują się pracownicy handlu i sprzedaży, tuż za nimi niezmiennie plasują się pracownicy obsługi klienta oraz specjaliści IT.

Zawody związane z usługami oraz ze sprzedażą zawsze będą znajdować się w czołówce największego zapotrzebowania pracodawców, co wynika ze specyfiki tych specjalizacji. W przypadku specjalistów IT z kolei zapotrzebowanie wynika z digitalizacji coraz większej liczby procesów w firmach, nawet tych, które wcześniej nie wykorzystywały takich systemów.
05.png
Dane dotyczące wzrostów wyraźnie odzwierciedlają stan polskiej gospodarki – jak widać najbardziej rośnie zapotrzebowanie na specjalistów związanych z budownictwem, logistyką czy produkcją. Tak duży wzrost zapotrzebowania na specjalistów ds. nieruchomości może z kolei być związany z tym, że Polacy coraz chętniej kupują mieszkania w celach inwestycyjnych, a obecna koniunktura na rynku sprzyja takim decyzjom. Jak wynika z prognoz dotyczących PKB dla Polski – polska gospodarka jest we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego – co nie pozostaje bez wpływu na wyniki dotyczące rynku pracy.
06.png

W jakich firmach była praca w 2017 roku?

Najwięcej ofert pracy pochodziło z firm największych – zatrudniających ponad 251 osób – 31%, z firm zatrudniających od 51 do 250 osób pochodziło 28% ofert, z firm zatrudniających od 11 do 50 osób pochodziło 25% a z mikrofirm – zatrudniających do 10 osób pochodziło 15%.

Zapotrzebowanie na pracowników wzrosło we wszystkich firmach – niezależnie od ich wielkości.
07.png

Województwa a oferty pracy w 2017 roku

Najwięcej ofert pracy opublikowali pracodawcy z województwa mazowieckiego, z którego pochodziło 23% wszystkich ofert pracy. Na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie – 10% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń, a następnie małopolskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego po 9% udziału w całości.

W minionych pięciu latach województwo mazowieckie niezmiennie pozostawało liderem pod względem liczby publikowanych ofert. Co więcej nie uległa zmianie cała pierwsza piątka województw z największym zapotrzebowaniem na specjalistów od 2013 roku. Są to województwa z dużymi ośrodkami akademickim, z rozwiniętym przemysłem, w wielu z nich znajdują się centra usług wspólnych, które są jednymi z największych pracodawców w regionach.
08.png
W 2017 roku największy wzrost zapotrzebowania na pracowników odnotowano w województwie mazowieckim, jednak warto zwrócić uwagę na to, że na drugim miejscu znalazły się oferty pochodzące z zagranicy. Liczba takich ogłoszeń cały czas rośnie z roku na rok.
09.png

Rok 2017 kończyliśmy z rekordowymi wynikiem liczby ogłoszeń publikowanych na Pracuj.pl – pracodawcy opublikowali ponad pół miliona ofert pracy. Także dane z rynku są mocno optymistyczne – stopa bezrobocia w grudniu wyniosła 6,6%. Wynik taki utrzymuje się od października 2017 roku.
Rynek pracy w Polsce jest mocno rozpędzony, a wpływ na to mają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Nie możemy zapominać o tym, że do tak niskiej stopy bezrobocia w ostatnim kwartale 2017 roku, na pewno przyczyniła się zmiana w systemie emerytalnym, która pozwoliła pewnej grupie bezrobotnych na przejście na emeryturę. Ta korekta widoczna była w końcówce mijającego roku, w kolejnych miesiącach czynnik ten nie będzie miał już tak dużego znaczenia. Tym, co będzie napędzało koniunkturę rynku pracy jest na pewno fakt wzrostu gospodarczego, co widać także w ocenach przyznawanych Polsce przez zagraniczne agencje ratingowe – prognozy dotyczące wzrostu naszego PKB w 2018 roku są bardzo optymistyczne.
Oznacza to, że możemy spodziewać się kolejnego dobrego roku na naszym rynku pracy. Bezrobocie może jeszcze nieco spaść, choć raczej nie spodziewamy się już tu spektakularnych korekt. Na pewno nie będzie malało zapotrzebowanie na pracowników działów obsługi klienta oraz tych z obszaru finansów czy specjalistów IT. Już dziś widzimy, że rynek nie nadąża za popytem i pracodawcy coraz chętniej sięgają po pracowników zza wschodniej granicy – głównie Ukrainy.

Nadchodzący rok i lata kolejne będą kluczowe dla pracowników handlu i sprzedaży – wchodząca w marcu ustawa regulująca handel w niedzielę, ma jak prognozują przedstawiciele branży, negatywnie wpłynąć na zatrudnienie w tym obszarze. Czy tak będzie? Czas pokaże, już dziś mówi się o rozwiązaniach wydłużających handel w dni poprzedzające niedzielę, co oznacza dłuższy czas pracy i pracę w systemie zmianowym. Kolejne lata będą miały także duże znaczenie dla branży budowlanej, bo tak dobrych wyników nie notowała ona od dawna i co ciekawe, jedynym realnym zagrożeniem dla tej branży wydaje się być ewentualny brak rąk do pracy.

Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl

Rafał Nachyna.jpg

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

07.png

grafika | 125 KB

Pobierz
08.png

grafika | 119 KB

Pobierz
09.png

grafika | 116 KB

Pobierz
02.png

grafika | 91,5 KB

Pobierz
01.png

grafika | 105 KB

Pobierz
06.png

grafika | 141 KB

Pobierz
05.png

grafika | 121 KB

Pobierz
03.png

grafika | 169 KB

Pobierz
04.png

grafika | 190 KB

Pobierz
Rynek Pracy Specjalistów 2017 Raport Pracuj_pl.pdf

pdf | 1,57 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2018 roku

temu

W I kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 146 705 ofert pracy. To o 6% więcej, niż w I kwartale 2017. Na rynku najczęściej poszukiwani byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. Największy wzrost liczby ofert odnotowano w przypadku zawodów technicznych. Wśród regionów liderem jest województwo mazowieckie – pochodziło stamtąd co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl. Za nim znalazły się województwa: dolnośląskie, małopolskie i śląskie. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2018 roku

temu

W I kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 146 705 ofert pracy. To o 6% więcej, niż w I kwartale 2017. Na rynku najczęściej poszukiwani byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. Największy wzrost liczby ofert odnotowano w przypadku zawodów technicznych. Wśród regionów liderem jest województwo mazowieckie – pochodziło stamtąd co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl. Za nim znalazły się województwa: dolnośląskie, małopolskie i śląskie. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2018 roku

temu

W I kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 146 705 ofert pracy. To o 6% więcej, niż w I kwartale 2017. Na rynku najczęściej poszukiwani byli specjaliści ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. Największy wzrost liczby ofert odnotowano w przypadku zawodów technicznych. Wśród regionów liderem jest województwo mazowieckie – pochodziło stamtąd co czwarte ogłoszenie na Pracuj.pl. Za nim znalazły się województwa: dolnośląskie, małopolskie i śląskie. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Rynek praktyk i staży w 2017 r.

temu

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku, na Pracuj.pl opublikowano 8 695 ofert staży i praktyk. Pracodawcy poszukiwali głównie studentów chcących zdobyć doświadczenie w finansach, handlu i sprzedaży, a także w HR, IT oraz marketingu. Z kolei największe zarobki studentów odnotowano w IT, doradztwie i konsultingu oraz branży Internet/e-Commerce/Nowe media. Gdzie najłatwiej znaleźć staż i ile może zarobić praktykant w poszczególnych obszarach, wyjaśnia najnowszy raport Pracuj.pl.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.