Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota?

Raport Pracuj.pl

Pracownicy z branży budowlanej na wagę złota?

Opublikowany

Pracownicy z branży budowlanej to w ostatnich miesiącach wielcy wygrani rynku pracy. W I półroczu 2017 roku skierowano do nich o 16% więcej ogłoszeń o pracę niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednak czy we wszystkich województwach zapotrzebowanie jest na tym samym poziomie? Czy to duże firmy generują największe zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej? Czy za zapotrzebowaniem idą adekwatne zarobki? O tym w Raporcie Pracuj.pl.

Co w raporcie?

 1. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ
 2. CZY WIELKOŚĆ FIRMY MA WPŁYW NA ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW Z SEKTORA BUDOWLANEGO?
 3. W JAKICH WOJEWÓDZTWACH POSZUKIWANO PRACOWNIKÓW Z OBSZARU BUDOWNICTWA?
 4. JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ PRZECIĘTNE ZAROBKI PRACOWNIKÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ?
 5. KIEROWNICY – CO MA WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ICH ZAROBKÓW?
 6. OD PROJEKTU DO REALIZACJI – KTO MOŻE LICZYĆ NA PRZECIĘTNE PENSJE W GRANICACH 5 000 ZL BRUTTO?
 7. INŻYNIEROWIE – NA JAKIE ZAROBKI MOGĄ LICZYĆ?
 8. PODSUMOWUJĄC


1. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ

W pierwszym półroczu 2016 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl blisko 15 900 ofert pracy skierowanych do pracowników z branży budowlanej. Z kolei w analogicznym okresie 2017 roku, ofert tych było blisko 18 400 – co oznacza 16% wzrost zapotrzebowania.

Najsilniej wzrastało zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i w pierwszym półroczu zainteresowanie pracodawców tymi pracownikami wzrosło o 46% w ujęciu rok do roku. Co ciekawe, na drugim miejscu znaleźli się kierownicy, na których pracodawcy zwiększyli zapotrzebowanie o 27%. Specjaliści branży budowlanej to nadal grupa często poszukiwanych pracowników, oferty skierowane do nich stanowią ponad 50% wszystkich ogłoszeń o pracę skierowanych do pracowników z branży budowlanej, a wzrost dla tej grupy zatrudnionych wyniósł 5% r/r.

Tendencja wzrostowa jest ściśle związana z mocnym odbiciem w branży budowlanej. Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja budowlano-montażowa w lipcu br. wzrosła o prawie 20% w stosunku do ubiegłego roku i jest to najwyższy wynik od 5 lat. Z badań GUS wynika również, że od stycznia 2017 zostało oddane do użytkowania więcej mieszkań niż w 2016 roku.
01.jpg
Jak wynika z danych Pracuj.pl, najwięcej ofert pracy dla pracowników specjalizujących się w budownictwie, oprócz branży budownictwo i nieruchomości, pochodziło w I półroczu 2017 r. z branż: handel i sprzedaż, przemysł ciężki, telekomunikacja i zaawansowane technologie oraz przemysł lekki.


2. CZY WIELKOŚĆ FIRMY MA WPŁYW NA ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW Z SEKTORA BUDOWLANEGO?

Branża budowlana posiada własną specyfikę - obok największych firm, takich jak generalni wykonawcy, istnieje również cała gama mniejszych przedsiębiorstw funkcjonujących lokalnie. Często firmy te są podwykonawcami wobec tych największych i właśnie dlatego przeważnie te mniejsze organizacje generują największe zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej. Tendencję tę widać również w danych serwisu Pracuj.pl.

Najwięcej ofert pracy skierowanych do pracowników branży budowlanej w pierwszym półroczu bieżącego roku, opublikowali pracodawcy ze średnich firm. Stanowiły one niemal 36% wszystkich ofert pracy z tego okresu. Na drugim miejscu znaleźli się pracodawcy z firm małych, opublikowane przez nich oferty stanowiły 28,5% wszystkich ogłoszeń o pracę z tego okresu. Na trzecim miejscu znalazły się firmy największe, z których pochodziło co piąte ogłoszenie w omawianym okresie. Ogłoszenia z mikrofirm stanowiły 17,4% wszystkich ofert z pierwszej połowy 2017 roku.
02.jpg


3. W JAKICH WOJEWÓDZTWACH POSZUKIWANO PRACOWNIKÓW Z OBSZARU BUDOWNICTWA?

Najwięcej ofert pracy skierowanych do pracowników z branży budowlanej pochodziło z województwa mazowieckiego, nieco więcej niż 1/5 wszystkich ogłoszeń o pracę opublikowano w tym województwie. Na kolejnych miejscach uplasowały się województwa z niemal 9% udziałem w ogólnej liczbie ogłoszeń, a były to: województwo wielkopolskie, śląskie oraz dolnośląskie. Wiele ofert pracy pochodziło także z województwa małopolskiego i pomorskiego.

Największe wzrosty, bo o nieco ponad jedną piątą w ujęciu rok do roku, odnotowano w województwach kujawsko – pomorskim oraz mazowieckim oraz o niemal 35% w województwie lubelskim. W pozostałych regionach Polski zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej rosło w mniejszym stopniu.
03.jpg


4. JAK KSZTAŁTUJĄ SIĘ PRZECIĘTNE ZAROBKI PRACOWNIKÓW Z BRANŻY BUDOWLANEJ?

W zestawieniu ogólnym, uwzględniającym wszystkie kategorie i branże obecne na Pracuj.pl, przeciętne zarobki pracowników z branży budowlanej kształtują się na poziomie 4 400 brutto. Jednak są to dane uśrednione i nie uwzględniają dużej różnorodności stanowisk, które można wymienić w branży budowlanej. Zarobki inżynierów uzależnione są od poziomu doświadczenia i typu specjalizacji, dlatego przeciętne stawki wahają się od 3 800 do 6 000 zł brutto. Jak wskazują oficjalne dane pracownicy fizyczni przeciętnie zarabiają 3 400 zł brutto. Warto również zauważyć, że prezentowane dane są ogólnopolskie, a zarobki różnią się w zależności od wielkości miasta.

Najwyższą pozycję zajmuje kierownik kontraktu, następnie kierownik budowy oraz kolejno: kierownicy robót budowlanych, sanitarnych, bądź elektrycznych. Na dalszych poziomach można wymienić po kolei majstrów budowy czy inżynierów budowy. Jak kształtują się zarobki omawianych specjalistów z uwzględnieniem doświadczenia, zakresu kompetencji i poziomu wykształcenia?


5. KIEROWNICY – CO MA WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ICH ZAROBKÓW?

Na najwyższe zarobki wśród kierowników w branży budowlanej, mogą liczyć kierownicy kontraktu, czyli osoby odpowiedzialne za realizację kontraktu na wszystkich etapach realizacji – począwszy od zarządzania finansami, nadzór techniczny, jakościowy oraz terminowy, a także nadzór kierowników budowy i wszystkich podwykonawców. Przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi 10 700 zł, choć jedna czwarta pracowników tej specjalizacji otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż 14 700 brutto.

Przeciętne wynagrodzenie kierownika budowy wynosi 8 200 zł brutto, co czwarty zarabia ponad 10 200 zł. Z kolei zarobki najlepszych przekraczają 14 000 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie kierowników budowy może się wahać w zależności od regionu, znajomości języków oraz wielkości firmy.

Część kierowników budowy zakłada własną działalność i nadzoruje kilka małych placów budowy. Przychody takiego kierownika uzależnione są od liczby obiektów które nadzoruje. Obowiązuje tutaj zasada - im więcej zleceń, tym większe zarobki

Artur Kobyliński, ekspert ds. wynagrodzeń w Pracuj.pl

Osobną kategorią są kierownicy robót.  Są oni odpowiedzialni za konkretne obszary prac na każdym z etapów budowy.
04.jpg
Jak wynika z danych Pracuj.pl, co piąty kierownik kontraktu prowadzi działalność gospodarczą. Blisko połowa kierowników, niezależnie od zakresu, może wykorzystywać samochód i telefon służbowy do celów prywatnych. Nieco ponad jedna trzecia może liczyć na prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie. Co piąty kierownik otrzymuje także dofinansowanie do zajęć sportowych.


6. OD PROJEKTU DO REALIZACJI – KTO MOŻE LICZYĆ NA PRZECIĘTNE PENSJE W GRANICACH 5 000 ZŁ BRUTTO?

Osobną specjalizacją wśród pracowników z branży budowlanej, są osoby odpowiedzialne za projekty oraz kosztorysowanie. Architekt - główny projektant - zarabia przeciętnie 6 200 zł brutto, ale już co czwarty pracownik na tym stanowisku może zarobić nie mniej niż 8 000 zł. Przeciętne zarobki przekraczające 5 000 zł brutto osiągają m.in. projektant konstrukcji budowalnych (5 800 zł brutto) oraz projektant instalacji sanitarnych (5 300 zł brutto).

Na zarobki w granicach 5 000 zł brutto mogą liczyć także kosztorysanci. Kosztorysant robót budowlanych zarabia przeciętnie 5 100 brutto, w podobnych granicach zarobi także kosztorysant robót elektrycznych oraz kosztorysant instalacji sanitarnych.

Jak wskazują dane Pracuj.pl, co druga osoba zatrudniona na stanowisku Architekta oraz niemal co trzecia osoba zatrudniona na stanowisku Architekta – głównego projektanta to kobieta. 62% kobiet pracuje również na stanowisku Asystenta architekta.

Bardzo duży odsetek kobiet - bo aż 90% - pracuje jako Architekt wnętrz oraz prawie 80% - jako Architekt wnętrz – Projektant i Architekt Krajobrazu. Z kolei ponad 80% kobiet specjalizuje się w projektowaniu wnętrz. Kobiety zajmują również stanowiska kosztorysantów instalacji sanitarnych oraz projektantów instalacji sanitarnych.

Tendencja ta jest ściśle związana z dominującą liczbą kobiet, które studiują na wydziałach architektury uczelni technicznych. Według raportu „Kobiety na politechnikach 2016” - płeć żeńska stanowi ok. 70% osób na tym kierunku.

Najpopularniejszym benefitem w tej grupie jest prywatna opieka medyczna, na następnie ubezpieczenie na życie, a na trzecim - dofinansowanie do zajęć sportowych.


7. INŻYNIEROWIE – NA JAKIE ZAROBKI MOGĄ LICZYĆ?

Zarobki doświadczonych inżynierów przeciętnie przekraczają 4 500 zł brutto. Większość inżynierów zatrudniona jest na umowę o pracę. Najpopularniejszym benefitem jest prywatna opieka medyczna. Wielu inżynierów może wykorzystywać telefon służbowy do celów prywatnych, a część może użytkować także samochód służbowy.
05.jpg


8. PODSUMOWUJĄC

 • Zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej wciąż rośnie.
 • Najwięcej ofert pracy dla pracowników z branży budowlanej pochodzi z branż: budownictwo i nieruchomości, przemysł ciężki, telekomunikacja i zaawansowane technologie.
 • Pracownik branży budowlanej to zarówno kierownik, jak i projektant czy kosztorysant i inżynier.
 • W I półroczu 2017 r. najwięcej pracy dla pracowników z branży budowlanej pochodziło z województw: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego.
 • W I półroczu 2017 roku największe zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej zgłaszali pracodawcy z firm średnich.
 • Małe i średnie firmy są często podwykonawcami wobec firm największych, dlatego generują duże zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej.
 • Na wysokość dochodów pracowników z branży budowlanej ma wpływ poziom kompetencji i odpowiedzialności, obszar aktywności oraz doświadczenie.
 • Większość pracowników branży budowlanej zatrudniona jest w oparciu o umowę o pracę.
 • Najczęstszym benefitem oferowanym pracownikom branży budowlanej jest prywatna opieka medyczna.

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Zapotrzebowanie na pracowników z branży budowlanej.jpg

grafika | 185 KB

Pobierz
Przeciętne i najwyższe zarobki kierowników.jpg

grafika | 152 KB

Pobierz
Liczba ofert pracy w województwach.jpg

grafika | 120 KB

Pobierz
Przeciętne i najwyższe zarobki inżynierów.jpg

grafika | 210 KB

Pobierz
Zapotrzebowanie a wielkość firmy.jpg

grafika | 109 KB

Pobierz
Pracownicy z branży budowlanej, Raport Pracuj pl.pdf

pdf | 3,47 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Dobra pensja na start -  po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?

temu

Czy od razu po studiach można dobrze zarabiać, pracując w zawodzie? Jak wynika z danych Pracuj.pl, zależy to w dużej mierze od wybranego kierunku. Niektóre specjalizacje już na początku kariery dają stosunkowo wysokie dochody – absolwent kierunku związanego z IT na start otrzyma przeciętnie aż 5 700 zł brutto. Istnieją jednak takie zawody, w których na lepszą pensję trzeba dłużej poczekać. Na jakie zarobki mogą liczyć początkujący pracownicy? Czy dostają atrakcyjne benefity pozapłacowe? O tym w najnowszym raporcie Pracuj.pl.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Dobra pensja na start -  po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?

temu

Czy od razu po studiach można dobrze zarabiać, pracując w zawodzie? Jak wynika z danych Pracuj.pl, zależy to w dużej mierze od wybranego kierunku. Niektóre specjalizacje już na początku kariery dają stosunkowo wysokie dochody – absolwent kierunku związanego z IT na start otrzyma przeciętnie aż 5 700 zł brutto. Istnieją jednak takie zawody, w których na lepszą pensję trzeba dłużej poczekać. Na jakie zarobki mogą liczyć początkujący pracownicy? Czy dostają atrakcyjne benefity pozapłacowe? O tym w najnowszym raporcie Pracuj.pl.
Zarobki Polaków. Języki czy region – co wpływa na nasze pensje?

temu

W 2017 roku najwięcej można było zarobić w Warszawie – przeciętna pensja wyniosła 5800 zł i była aż o 2000 wyższa niż wynagrodzenie, na które mogli liczyć pracownicy z Lublina. Jakie zarobki oferowały inne miasta wojewódzkie? Czy duże aglomeracje gwarantowały dobrą pensję? W którym regionie Polski można było zarobić najwięcej w 2017 roku i jak się do tego miała znajomość języków obcych? Między innymi na te pytania odpowiedzi udzielili eksperci Pracuj.pl.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.