Rynek praktyk i staży w 2017 r.

Raport Pracuj.pl

Rynek praktyk i staży w 2017 r.

Opublikowany

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku, na Pracuj.pl opublikowano 8 695 ofert staży i praktyk. Pracodawcy poszukiwali głównie studentów chcących zdobyć doświadczenie w finansach, handlu i sprzedaży, a także w HR, IT oraz marketingu. Z kolei największe zarobki studentów odnotowano w IT, doradztwie i konsultingu oraz branży Internet/e-Commerce/Nowe media. Gdzie najłatwiej znaleźć staż i ile może zarobić praktykant w poszczególnych obszarach, wyjaśnia najnowszy raport Pracuj.pl.

Co w raporcie?

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW
2. CZY WIELKOŚĆ FIRMY MA WPŁYW NA ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?
3. W JAKICH WOJEWÓDZTWACH POSZUKIWANO STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?
4. PODSUMOWUJĄC


1. ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW

Osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy zdają sobie sprawę, że samo wykształcenie, to nadal za mało, by wyróżnić się na rynku pracy. W takiej sytuacji staż czy praktyka jest rozwiązaniem optymalnym – pozwala zdobyć doświadczenie, poznać bliżej branżę czy specjalizację, w której student planuje pracować w przyszłości oraz nawiązać relacje zawodowe. Jak wskazują dane badania Pracuj.pl Studenci na rynku pracy 2017* , blisko 83% badanych odbywa lub odbyło praktyki czy staże, z czego dla 71,5% respondentów były one zgodne z kierunkiem w którym się kształcą, a w przypadku 11% nie.

Przez trzy kwartały 2017 roku, pracodawcy najwięcej ofert staży i praktyk skierowali do studentów  w obszarze finansów - stanowiły one jedną czwartą wszystkich ofert z tego okresu. 14% z wszystkich ofert dla praktykantów skierowano  do osób chcących zdobywać doświadczenie w handlu i sprzedaży, niewiele mniej ofert adresowano do studentów kierunków z obszaru HR oraz IT. Wiele ofert skierowano także do osób rozwijających się w marketingu, HR, obsłudze klienta, logistyki, inżynierii i produkcji.

Analiza zapotrzebowania na praktykantów i stażystów pod kątem branż pracodawców wskazuje, że najwięcej ofert pochodziło od firm działających w obszarze bankowości, finansów, ubezpieczeń. Największy wzrost zapotrzebowania na stażystów w  omawianym okresie zanotowano w branży budownictwo i nieruchomości – liczba ofert pracy była większa o 23,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Znaczące wzrosty w przemyśle ciężkim i lekkim, odpowiednio 20% i 12%, potwierdzają dobrą kondycję branży. Kolejną branżą o znaczącym wzroście liczby ofert praktyk i staży była branża produkcja dóbr szybkozbywalnych FMCG z 16% wzrostem.

Studenci chętnie angażują się w staże, aby rozbudować swoje CV, a także zarobić - na przykład na wakacje. Jak wskazuje PwC w badaniu Rynek pracy 2.0, prawie 65% badanych kandydatów uważa, że wynagrodzenie w przedziale 1000 - 2000 złotych netto podczas stażu jest właściwe. Z kolei tylko 5% studentów decyduje się na staże bezpłatne. Z cytowanego badania wynika także, że na wybór praktyk najczęściej wpływają dwa aspekty: prestiż pracodawcy oraz możliwość stałego zatrudnienia. Staże finalizowane zatrudnieniem mają na celu przyciągnięcie, zmotywowanie oraz utrzymanie najlepszych, co potwierdza również Starszy Menedżer ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy z Jeronimo Martins Polska S.A.

Mamy  świadomość, że stałe zatrudnienie po okresie praktyk jest dla osób wchodzących w dorosłość zawodową istotnym czynnikiem. Uważamy, że potencjał jest cenniejszy od wpisów w indeksie, dlatego do udziału w programie stażowym realizowanym przez naszą firmę, zapraszamy studentów już od pierwszego roku studiów. Po pozytywnym odbyciu stażu oferujemy zatrudnienie oraz efektywne budowanie swojej kariery dzięki zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji poprzez unikalną mieszankę doświadczenia „on-the-job” i dedykowanego programu szkoleniowego. 

Błażej Miernik, Starszy Menedżer ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy z Jeronimo Martins Polska S.A. 

Według badania Pracuj.pl* większość studentów myśli także o pracy, która będzie dla nich pierwszym krokiem w karierze zawodowej -  takiej pracy szuka 84% badanych.


2. CZY WIELKOŚĆ FIRMY MA WPŁYW NA ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?

Na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku, zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów najczęściej zgłaszały firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników, które zamieściły łącznie 65% wszystkich ofert praktyk i staży z tego okresu. Widoczny wzrost w liczbie ofert zanotowano właśnie tam – w dużych firmach, również w mikrofirmach czyli firmach najmniejszych zatrudniających do 10 pracowników odnotowano niewielki wzrost ofert praktyk i staży.

Jednak gdzie studenci chcą składać aplikacje? Jak wskazuje Deloitte w raporcie Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości, studenci na pierwszym miejscu stawiają na pracę w dużej międzynarodowej firmie, gdyż właśnie tam planują przyszłość zawodową po odbytych stażach i praktykach. Najczęściej widzą siebie w roli eksperta czy specjalisty lub jako kierownika.
01.png


3. W JAKICH WOJEWÓDZTWACH POSZUKIWANO STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?

Województwo mazowieckie niezmiennie znajduje się w ścisłej czołówce województw, z największą liczbą ogłoszeń dotyczących staży i praktyk. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2017 roku pracodawcy z tego regionu opublikowali ponad 37% ogólnej liczby ogłoszeń. W stosunku do ubiegłego roku, w województwie mazowieckim, wzrost liczby praktyk i staży wyniósł 11% w ujęciu rok do roku. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo dolnośląskie i śląskie, gdzie liczba ofert stanowiła prawie jedną dziesiątą wszystkich ogłoszeń. Dość łatwo o staż było także w województwie małopolskim. W pierwszej piątce znalazło się również województwo wielkopolskie, ze wzrostem wynoszącym 12,4%.

Na rynku wciąż poszukiwani są nowi pracownicy, bezrobocie maleje, a ofert pracy przybywa. Jednak osoby rozpoczynające karierę muszą pamiętać o tym, że ta sytuacja nie dotyczy wszystkich specjalności, a pracodawcy nadal poszukują wyróżniających się pracowników. Dlatego staż to dla studenta nie tylko doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia, ale i do znalezienia pierwszej poważnej pracy. Z kolei pracodawcy dzięki stażom mogą poznać kandydatów i wyłowić tych najlepszych, którzy mają szansę na rozpoczęcie kariery w ich przedsiębiorstwie.

Łukasz Marciniak, ekspert Pracuj.pl

02.png


4. PODSUMOWUJĄC

  • W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku, najwięcej ofert staży i praktyk skierowanych było do studentów specjalizujących się w finansach, handlu i sprzedaży oraz HR oraz IT. Wiele ogłoszeń skierowano także do osób stawiających pierwsze kroki w marketingu, obsłudze klienta, logistyki, inżynierii i produkcji.
  • Największe zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów odnotowano w branży bankowość, finanse i ubezpieczenia. Wysokie wzrosty w ilości liczby ogłoszeń w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego są widoczne w branżach, takich jak: budownictwo i nieruchomości, FMCG, przemysł lekki, przemysł ciężki.
  • Na przestrzeni I-III kwartał bieżącego roku, zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów najczęściej zgłaszały firmy duże zatrudniające powyżej 250 pracowników.
  • Najwięcej ogłoszeń opublikowali pracodawcy z województwa mazowieckiego. Na kolejnych miejscach plasuje się województwo dolnośląskie, śląskie i małopolskie – kolejno w tych województwach studenci mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie.
Porównanie danych ofert praktyk i staży publikowanych na Pracuj.pl w okresie I-III kwartał 2017 r. z okresem I-III kwartał 2016 r.

*Źródło:  Badanie Pracuj.pl, Studenci na rynku pracy 2017, N=383

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Rynek staży i praktyk 2.png

grafika | 158 KB

Pobierz
Rynek staży i praktyk.png

grafika | 55 KB

Pobierz
Rynek staży i praktyk 3.png

grafika | 82,1 KB

Pobierz
Rynek praktyk i staży 2017 - Raport Pracuj_pl.pdf

pdf | 4,75 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Pracuj.pl pomaga studentom przyspieszyć na rynku pracy

temu

Według raportu „Rynek praktyk i staży 2017 r.” w ciągu trzech kwartałów na Pracuj.pl opublikowano 8 695 ofert staży i praktyk. Pracodawcy poszukiwali głównie studentów chcących zdobyć doświadczenie w finansach, handlu i sprzedaży, a także w HR, IT oraz marketingu. Ten potencjał daje szansę studentom na znalezienie ciekawej pracy i zdobycie cennego doświadczenia, w czym chce wspierać ich Pracuj.pl w nowej kampanii „Przyspiesz z Pracuj.pl”.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Pracuj.pl pomaga studentom przyspieszyć na rynku pracy

temu

Według raportu „Rynek praktyk i staży 2017 r.” w ciągu trzech kwartałów na Pracuj.pl opublikowano 8 695 ofert staży i praktyk. Pracodawcy poszukiwali głównie studentów chcących zdobyć doświadczenie w finansach, handlu i sprzedaży, a także w HR, IT oraz marketingu. Ten potencjał daje szansę studentom na znalezienie ciekawej pracy i zdobycie cennego doświadczenia, w czym chce wspierać ich Pracuj.pl w nowej kampanii „Przyspiesz z Pracuj.pl”.
Pracownicy fizyczni na tropie dobrej pracy

temu

Jaka jest sytuacja zawodowa pracowników fizycznych? Jak postrzegają siebie i swoich pracodawców?  Na jakie oferty zatrudnienia zwracają uwagę? Tym kwestiom został poświęcony raport Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy. Czego szukają pracownicy fizyczni”. Jak wykazały badania, polscy fachowcy są coraz bardziej świadomi popytu na kadry i pewni swoich kompetencji. Szukają też partnerskich relacji z pracodawcami i jasnych zasad zatrudnienia.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.