Rynek praktyk i staży w 2017 r.

Raport Pracuj.pl

Rynek praktyk i staży w 2017 r.

Opublikowany

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku, na Pracuj.pl opublikowano 8 695 ofert staży i praktyk. Pracodawcy poszukiwali głównie studentów chcących zdobyć doświadczenie w finansach, handlu i sprzedaży, a także w HR, IT oraz marketingu. Z kolei największe zarobki studentów odnotowano w IT, doradztwie i konsultingu oraz branży Internet/e-Commerce/Nowe media. Gdzie najłatwiej znaleźć staż i ile może zarobić praktykant w poszczególnych obszarach, wyjaśnia najnowszy raport Pracuj.pl.

Co w raporcie?

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW
2. CZY WIELKOŚĆ FIRMY MA WPŁYW NA ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?
3. W JAKICH WOJEWÓDZTWACH POSZUKIWANO STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?
4. STUDENCI NA PRAKTYKACH I STAŻACH – NA JAKIE ZAROBKI MOGĄ LICZYĆ?
5. PODSUMOWUJĄC


1. ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW

Osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy zdają sobie sprawę, że samo wykształcenie, to nadal za mało, by wyróżnić się na rynku pracy. W takiej sytuacji staż czy praktyka jest rozwiązaniem optymalnym – pozwala zdobyć doświadczenie, poznać bliżej branżę czy specjalizację, w której student planuje pracować w przyszłości oraz nawiązać relacje zawodowe. Jak wskazują dane badania Pracuj.pl Studenci na rynku pracy 2017* , blisko 83% badanych odbywa lub odbyło praktyki czy staże, z czego dla 71,5% respondentów były one zgodne z kierunkiem w którym się kształcą, a w przypadku 11% nie.

Przez trzy kwartały 2017 roku, pracodawcy najwięcej ofert staży i praktyk skierowali do studentów  w obszarze finansów - stanowiły one jedną czwartą wszystkich ofert z tego okresu. 14% z wszystkich ofert dla praktykantów skierowano  do osób chcących zdobywać doświadczenie w handlu i sprzedaży, niewiele mniej ofert adresowano do studentów kierunków z obszaru HR oraz IT. Wiele ofert skierowano także do osób rozwijających się w marketingu, HR, obsłudze klienta, logistyki, inżynierii i produkcji.

Analiza zapotrzebowania na praktykantów i stażystów pod kątem branż pracodawców wskazuje, że najwięcej ofert pochodziło od firm działających w obszarze bankowości, finansów, ubezpieczeń. Największy wzrost zapotrzebowania na stażystów w  omawianym okresie zanotowano w branży budownictwo i nieruchomości – liczba ofert pracy była większa o 23,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Znaczące wzrosty w przemyśle ciężkim i lekkim, odpowiednio 20% i 12%, potwierdzają dobrą kondycję branży. Kolejną branżą o znaczącym wzroście liczby ofert praktyk i staży była branża produkcja dóbr szybkozbywalnych FMCG z 16% wzrostem.

Studenci chętnie angażują się w staże, aby rozbudować swoje CV, a także zarobić - na przykład na wakacje. Jak wskazuje PwC w badaniu Rynek pracy 2.0, prawie 65% badanych kandydatów uważa, że wynagrodzenie w przedziale 1000 - 2000 złotych netto podczas stażu jest właściwe. Z kolei tylko 5% studentów decyduje się na staże bezpłatne. Z cytowanego badania wynika także, że na wybór praktyk najczęściej wpływają dwa aspekty: prestiż pracodawcy oraz możliwość stałego zatrudnienia. Staże finalizowane zatrudnieniem mają na celu przyciągnięcie, zmotywowanie oraz utrzymanie najlepszych, co potwierdza również Starszy Menedżer ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy z Jeronimo Martins Polska S.A.

Mamy  świadomość, że stałe zatrudnienie po okresie praktyk jest dla osób wchodzących w dorosłość zawodową istotnym czynnikiem. Uważamy, że potencjał jest cenniejszy od wpisów w indeksie, dlatego do udziału w programie stażowym realizowanym przez naszą firmę, zapraszamy studentów już od pierwszego roku studiów. Po pozytywnym odbyciu stażu oferujemy zatrudnienie oraz efektywne budowanie swojej kariery dzięki zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu kompetencji poprzez unikalną mieszankę doświadczenia „on-the-job” i dedykowanego programu szkoleniowego. 

Błażej Miernik, Starszy Menedżer ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy z Jeronimo Martins Polska S.A. 

Według badania Pracuj.pl* większość studentów myśli także o pracy, która będzie dla nich pierwszym krokiem w karierze zawodowej -  takiej pracy szuka 84% badanych.


2. CZY WIELKOŚĆ FIRMY MA WPŁYW NA ZAPOTRZEBOWANIE NA STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?

Na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku, zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów najczęściej zgłaszały firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników, które zamieściły łącznie 65% wszystkich ofert praktyk i staży z tego okresu. Widoczny wzrost w liczbie ofert zanotowano właśnie tam – w dużych firmach, również w mikrofirmach czyli firmach najmniejszych zatrudniających do 10 pracowników odnotowano niewielki wzrost ofert praktyk i staży.

Jednak gdzie studenci chcą składać aplikacje? Jak wskazuje Deloitte w raporcie Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości, studenci na pierwszym miejscu stawiają na pracę w dużej międzynarodowej firmie, gdyż właśnie tam planują przyszłość zawodową po odbytych stażach i praktykach. Najczęściej widzą siebie w roli eksperta czy specjalisty lub jako kierownika.
01.png


3. W JAKICH WOJEWÓDZTWACH POSZUKIWANO STAŻYSTÓW I PRAKTYKANTÓW?

Województwo mazowieckie niezmiennie znajduje się w ścisłej czołówce województw, z największą liczbą ogłoszeń dotyczących staży i praktyk. W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2017 roku pracodawcy z tego regionu opublikowali ponad 37% ogólnej liczby ogłoszeń. W stosunku do ubiegłego roku, w województwie mazowieckim, wzrost liczby praktyk i staży wyniósł 11% w ujęciu rok do roku. Na kolejnym miejscu znalazło się województwo dolnośląskie i śląskie, gdzie liczba ofert stanowiła prawie jedną dziesiątą wszystkich ogłoszeń. Dość łatwo o staż było także w województwie małopolskim. W pierwszej piątce znalazło się również województwo wielkopolskie, ze wzrostem wynoszącym 12,4%.

Na rynku wciąż poszukiwani są nowi pracownicy, bezrobocie maleje, a ofert pracy przybywa. Jednak osoby rozpoczynające karierę muszą pamiętać o tym, że ta sytuacja nie dotyczy wszystkich specjalności, a pracodawcy nadal poszukują wyróżniających się pracowników. Dlatego staż to dla studenta nie tylko doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia, ale i do znalezienia pierwszej poważnej pracy. Z kolei pracodawcy dzięki stażom mogą poznać kandydatów i wyłowić tych najlepszych, którzy mają szansę na rozpoczęcie kariery w ich przedsiębiorstwie.

Łukasz Marciniak, ekspert Pracuj.pl

02.png


4. STUDENCI NA PRAKTYKACH I STAŻACH – NA JAKIE ZAROBKI MOGĄ LICZYĆ?

Zdobycie wyższego wykształcenia, daje perspektywę otrzymania lepszego wynagrodzenia – tę tendencję można zaobserwować szczególnie w kilku kategoriach. Najwyższe zarobki studentów odnotowuje się w kategorii IT. Osoby uczęszczające na studia I i II stopnia, rozpoczynające swoją karierę zawodową oraz interesujące się rozwojem oprogramowania i administracją IT, mogą liczyć na przeciętne wynagrodzenie sięgające ok. 3600 zł brutto. Na kolejnych miejscach znaleźli się studenci zajmujący się doradztwem oraz konsultingiem – ich średnie zarobki wynoszą ok. 3500 zł brutto. Na trzecim miejscu plasuje się kategoria Internet/e-Commerce/Nowe media z wynagrodzeniem ok. 3 400 zł brutto. Wysokimi zarobkami na początku kariery mogą cieszyć się również osoby związane z ubezpieczeniami, a także z marketingiem. Warto podkreślić, że zarobki i premie wzrastają wraz ze zdobyciem doświadczenia. Najmniejsze zarobki odnotowuje się w kategorii uroda, rekreacja i zdrowy styl życia.

Zdobycie doświadczenia zawodowego w trakcie studiów może przekładać się na wyższe zarobki. Przygotowując CV, możemy pochwalić się znajomością branży – wiemy, jak ona wygląda, jak się w niej pracuje i jakie są oczekiwania. Warto, by studenci brali pod uwagę udział w praktykach oraz rozbudowanych programach stażowych, gdyż zdobyte doświadczenie jest dobrym argumentem do negocjacji wynagrodzenia. Osoby, które sprawdziły się podczas stażu/praktyki, bardzo często otrzymują ofertę pracy u pracodawcy, który organizował taki staż. 

Sylwia Sosnowska, HR Manager w Grupie Pracuj.

03.png
Biorąc pod uwagę podział geograficzny, na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć studenci w województwie mazowieckim – ich zarobki szacowane są na ok. 3400 zł brutto. Na drugim miejscu plasuje się region dolnośląski, który nie odbiega znacząco stawką – tam, średnie wynagrodzenie wynosi ok. 3 300 zł brutto. Trzecie województwo, w którym studenci rozpoczynający karierę zawodową otrzymują najwyższą pensję, to województwo małopolskie - z kwotą ok. 3 050 zł brutto. Na średnie wynagrodzenie, zbliżone do kwoty 3000 zł brutto, może liczyć również województwo wielkopolskie oraz pomorskie.


5. PODSUMOWUJĄC

  • W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2017 roku, najwięcej ofert staży i praktyk skierowanych było do studentów specjalizujących się w finansach, handlu i sprzedaży oraz HR oraz IT. Wiele ogłoszeń skierowano także do osób stawiających pierwsze kroki w marketingu, obsłudze klienta, logistyki, inżynierii i produkcji.
  • Największe zapotrzebowanie na praktykantów i stażystów odnotowano w branży bankowość, finanse i ubezpieczenia. Wysokie wzrosty w ilości liczby ogłoszeń w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego są widoczne w branżach, takich jak: budownictwo i nieruchomości, FMCG, przemysł lekki, przemysł ciężki.
  • Na przestrzeni I-III kwartał bieżącego roku, zapotrzebowanie na stażystów i praktykantów najczęściej zgłaszały firmy duże zatrudniające powyżej 250 pracowników.
  • Najwięcej ogłoszeń opublikowali pracodawcy z województwa mazowieckiego. Na kolejnych miejscach plasuje się województwo dolnośląskie, śląskie i małopolskie – kolejno w tych województwach studenci mogą liczyć na najwyższe wynagrodzenie.
  • Najwyższe zarobki studentów I i II stopnia odnotowuje się w kategorii IT (3600 zł brutto). Na wysokie wynagrodzenie mogą liczyć także osoby zajmujące się doradztwem i konsultingiem (3500 zł brutto) oraz kategoriami takimi, jak Internet, e-Commerce, Nowe media, ubezpieczenia i marketing.
  • Doświadczenie zdobyte na praktykach oraz rozbudowanych programach stażowych daje mocną pozycję do negocjacji wynagrodzenia, dlatego warto rozpocząć życie zawodowe jeszcze na studiach.
Porównanie danych ofert praktyk i staży publikowanych na Pracuj.pl w okresie I-III kwartał 2017 r. z okresem I-III kwartał 2016 r.

*Źródło:  Badanie Pracuj.pl, Studenci na rynku pracy 2017, N=383

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Rynek staży i praktyk 2.png

grafika | 158 KB

Pobierz
Rynek staży i praktyk.png

grafika | 55 KB

Pobierz
Rynek staży i praktyk 3.png

grafika | 82,1 KB

Pobierz
Rynek praktyk i staży 2017 - Raport Pracuj_pl.pdf

pdf | 4,75 MB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Pracuj.pl pomaga studentom przyspieszyć na rynku pracy

temu

Według raportu „Rynek praktyk i staży 2017 r.” w ciągu trzech kwartałów na Pracuj.pl opublikowano 8 695 ofert staży i praktyk. Pracodawcy poszukiwali głównie studentów chcących zdobyć doświadczenie w finansach, handlu i sprzedaży, a także w HR, IT oraz marketingu. Ten potencjał daje szansę studentom na znalezienie ciekawej pracy i zdobycie cennego doświadczenia, w czym chce wspierać ich Pracuj.pl w nowej kampanii „Przyspiesz z Pracuj.pl”.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Pracuj.pl pomaga studentom przyspieszyć na rynku pracy

temu

Według raportu „Rynek praktyk i staży 2017 r.” w ciągu trzech kwartałów na Pracuj.pl opublikowano 8 695 ofert staży i praktyk. Pracodawcy poszukiwali głównie studentów chcących zdobyć doświadczenie w finansach, handlu i sprzedaży, a także w HR, IT oraz marketingu. Ten potencjał daje szansę studentom na znalezienie ciekawej pracy i zdobycie cennego doświadczenia, w czym chce wspierać ich Pracuj.pl w nowej kampanii „Przyspiesz z Pracuj.pl”.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.