Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Raport Pracuj.pl

Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Opublikowany

Jak wynika z danych Pracuj.pl, luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, wyniosła w 2017 roku 16%. Z czego wynika ta znaczna dysproporcja w wynagrodzeniu oferowanym pracownikom różnej płci? Jak wyglądała sytuacja polskich kobiet na rynku pracy w ubiegłym roku? Czy kobiety wciąż zarabiają mniej od mężczyzn? W jakich branżach mogły one liczyć na wyższą pensję? Na te pytania odpowiadają eksperci Pracuj.pl.

Co w raporcie?

  1. ZAROBKI POLEK 
  2. OBSZARY, W KTÓRYCH KOBIETY ZARABIAJĄ LEPIEJ 
  3. WYBÓR BRANŻY MA ZNACZENIE 
  4. ZAROBKI KOBIET W DANYCH REGIONACH 
  5. PODSUMOWANIE


Zarobki Polek

Między zarobkami kobiet i mężczyzn w Polsce wciąż można zauważyć dość widoczną różnicę. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, kobiety w Polsce zarabiają średnio od 7 do 18,5% mniej niż mężczyźni, co daje średnio o 700 zł brutto niższe zarobki miesięcznie. 

Przeciętne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w Polsce w 2017 roku według danych Pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Jak wynika z powyższych danych, przygotowanych przez Pracuj.pl, w 2017 roku wynagrodzenie mężczyzn wynosiło średnio 5000 zł brutto. Z kolei wynagrodzenie kobiet oscylowało w granicy 4200 zł brutto. To oznacza, że różnice między zarobkami obu płci wyniosły 16%. Dysproporcję można było zauważyć na wszystkich szczeblach zarządzania.  W porównaniu z rokiem 2016, luka zmniejszyła się o niewiele ponad 2,5 p.p. W tym przypadku nie można jednak mówić o tendencji malejącej, ponieważ taką różnicę można uznać za błąd statystyczny. Z czego może wynikać tak zwana luka płacowa?

Luka płacowa w Polsce jest tematem złożonym i powinno się ją rozpatrywać, biorąc pod uwagę co najmniej kilka aspektów. Obok nagannych przypadków dyskryminacji płacowej, które na szczęście zdarzają się coraz rzadziej, mamy też szereg innych czynników. Jednym z najważniejszych jest wybór ścieżki zawodowej. Okazuje się, że kobiety rzadziej decydują się na kształcenie w obszarach, w których płaca zdecydowanie odbiega od średniej (np. IT). Panie częściej też pracują w niepełnym wymiarze godzin. Badania wskazują też, że kobiety cechują się przeciętnie niższą skłonnością do podejmowania ryzyka i mniejszym zamiłowaniem do negocjacji, co ogranicza potencjał do osiągnięcia wyższych stawek i zajęcia lepiej płatnych stanowisk.

Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Pracuj.pl


Obszary, w których kobiety zarabiają lepiej

Luka płacowa pozostaje faktem, jednak istnieją takie obszary, w których to przeciętne pensje kobiet są wyższe niż wynagrodzenia mężczyzn. Taką zależność obserwuje się dla części stanowisk związanych z ekonomią i finansami oraz tematami kreatywnymi, takimi jak marketing i public relations. Również w pewnych obszarach branży logistycznej, to kobiety zarabiają lepiej. Dokładna analiza wskazuje, że kobiety chętnie zatrudniane są w obszarach związanych z planowaniem oraz zarządzaniem procesami logistycznymi i co więcej, często są za tę pracę lepiej od mężczyzn wynagradzane.

Różnice zarobków kobiet i mężczyzn w danych branżach
Dane dla specjalistów z doświadczeniem większym niż 1 rok

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Dane Pracuj.pl wskazują stanowiska, w których kobiety przeważnie zarabiają lepiej lub bardzo podobnie do mężczyzn. Na podium znalazły się kolejno zawody ze specjalizacji takich, jak marketing czy finanse/ekonomia, gdzie kobiety zarabiają przeciętnie o 600 zł brutto więcej od mężczyzn. Na dalszych miejscach, z przeciętną różnicą 500 zł brutto, plasują się stanowiska z obszarów zawodowych związanych z logistyką (specjaliści ds. logistyki oraz Demand Plannerzy) oraz z zakupami. Na wyższe zarobki dużą szansę mają również kobiety, które zdecydują się na pracę w public relations oraz w branży edukacje/szkolenia. W tym przypadku różnica w poziomie przeciętnych płac oferowanych na niektórych stanowiskach wynosi 400 zł brutto na korzyść pań.


Wybór specjalizacji ma znaczenie 

Przeciętne wynagrodzenie i odsetek kobiet w najlepiej opłacalnych obszarach

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Jednym z istotnych czynników wpływających na lukę płacową jest fakt, że kobiety często przerywają karierę, aby zająć się opieką nad dzieckiem w trakcie urlopu macierzyńskiego, czy rodzicielskiego. Nawet chwilowa utrata kontaktu z rynkiem pracy przekłada się na ścieżkę rozwoju zawodowego. Jednak nie jest to jedyny aspekt wpływający na omawianą różnicę w zarobkach. Według danych Pracuj.pl, wciąż relatywnie mało kobiet pracuje w najlepiej opłacanych zawodach. W najlepiej obecnie opłacalnej specjalizacji jaką jest IT, na dziesięciu pracowników, zatrudniona jest tylko jedna kobieta. Kobiet inżynierów jest jeszcze mniej, bo zaledwie 7% tej branży.

Raport z 2017 roku - Kobiety na politechnikach* pokazuje, że uczelnie techniczne są wciąż mało popularne wśród kobiet. W 2017 roku wybrało je 37% pań, z czego najmniej kobiet studiuje na kierunkach takich jak elektronika, mechanika, czy informatyka, gdzie jedynie ok. 5% studentów to kobiety. Wśród kierunków technicznych najpopularniejsze wśród pań są te związane z architekturą, chemią i biotechnologią. Kobiety stanowią 70-80% wszystkich studentów na tych kierunkach. 

Dość niski odsetek kobiet studiujących na politechnikach, to w jakimś stopniu efekt działania stereotypów, które odciskają się na wychowaniu. Zwyczajowo uważało się, że dziewczynki są lepsze w obszarach miękkich, a chłopcy w technicznych i takich też umiejętności oczekiwało się od obu płci. Jednak wydaje się, że sam rynek pracy powoli wymusza zmianę tego schematycznego myślenia. Silne zapotrzebowanie na określonych specjalistów sprawia, że coraz więcej pań podejmuje nowe wyzwanie i rozpoczyna karierę w specjalizacjach dotychczas bardziej popularnych wśród panów, takich jak chociażby IT.

Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Pracuj.pl


Zarobki kobiet w danych regionach 

Przeciętne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w danych województwach w 2017 roku

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Według danych Pracuj.pl, zarówno kobiety, jak i mężczyźni na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć w województwie mazowieckim (najwyższe zarobki wśród kobiet odnotowano w ubiegłym roku właśnie w tym regionie – wynosiły one przeciętnie 5000 zł brutto). Różnica w płacach obu płci jest jednak bardzo duża – wynosi średnio aż 1200 zł brutto, co daje lukę płacową w wysokości 19%. Nieco większą lukę płacową odnotowano w województwie śląskim oraz zachodniopomorskim – wynosiła ona 22%. Luka na poziomie 21% istnieje również w województwie pomorskim. Najmniejszą różnicę zarobków kobiet w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn zauważa się w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi ona 16%.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w wybranych województwach w 2017 roku (dyrektorzy)

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Warto również zwrócić szczególną uwagę na stanowiska dyrektorskie. W województwie mazowieckim kobiety zajmujące kluczowe stanowiska decyzyjne, przeciętnie zarobiły 17 500 zł, co stanowi 85% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn pełniących tę funkcję. Podobną sytuację można zauważyć w województwie opolskim, czy kujawsko-pomorskim, gdzie kobieta pracująca na takim stanowisku pobierała tylko 88% wynagrodzenia mężczyzny.


Podsumowanie

  • Luka płacowa, czyli różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn, wyniosła według danych Pracuj.pl w 2017 roku 16%. 
  • Najmniej kobiet pracuje w inżynierii (7%) oraz w branży IT (11%).
  • Istnieją obszary, w których kobiety zarabiają przeciętnie lepiej niż mężczyźni – jest to m.in. marketing oraz finanse/ekonomia, gdzie różnice w płacach wynoszą przeciętnie 600 zł brutto na korzyść pań. 
  • Największą lukę płacową odnotowuje się w województwie śląskim i zachodniopomorskim (22%). 
  • W województwie mazowieckim, kobiety zajmujące kluczowe stanowiska decyzyjne, zarobiły przeciętnie 17 500 zł, co stanowi 85% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn pełniących podobną funkcję.

* Raport „Kobiety na Politechnikach” przygotowywany został w 2017 roku, w ramach akcji "Dziewczyny na politechniki!". Pomysłodawcami są Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Pracuj.pl

Czy płeć mózgu istnieje a kobiety i mężczyźni rzeczywiście są z innych światów?🌍 Zobaczcie, co na to kasiagandor.com 🙂

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Benefity - czyli co motywuje pracowników?

temu

Jak wskazują wyniki badania Pracuj.pl "Czy pieniądze szczęścia nie dają", pracujący Polacy najwyżej cenią sobie odpowiednie wynagrodzenie – jest ono wskazywane jako czynnik decydujący przy wyborze nowego miejsca pracy. Jednak obok finansów, istnieje wiele innych aspektów, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia decyzji o zmianie pracy lub pozostaniu u obecnego pracodawcy. Jaka w tej hierarchii jest rola benefitów? Czy pracujący Polacy potrzebują świadczeń pozapłacowych? Które są dla nich ważne, a bez jakich mogliby się obyć? Zapraszamy do lektury.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Benefity - czyli co motywuje pracowników?

temu

Jak wskazują wyniki badania Pracuj.pl "Czy pieniądze szczęścia nie dają", pracujący Polacy najwyżej cenią sobie odpowiednie wynagrodzenie – jest ono wskazywane jako czynnik decydujący przy wyborze nowego miejsca pracy. Jednak obok finansów, istnieje wiele innych aspektów, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia decyzji o zmianie pracy lub pozostaniu u obecnego pracodawcy. Jaka w tej hierarchii jest rola benefitów? Czy pracujący Polacy potrzebują świadczeń pozapłacowych? Które są dla nich ważne, a bez jakich mogliby się obyć? Zapraszamy do lektury.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Benefity - czyli co motywuje pracowników?

temu

Jak wskazują wyniki badania Pracuj.pl "Czy pieniądze szczęścia nie dają", pracujący Polacy najwyżej cenią sobie odpowiednie wynagrodzenie – jest ono wskazywane jako czynnik decydujący przy wyborze nowego miejsca pracy. Jednak obok finansów, istnieje wiele innych aspektów, które mogą mieć znaczenie dla podjęcia decyzji o zmianie pracy lub pozostaniu u obecnego pracodawcy. Jaka w tej hierarchii jest rola benefitów? Czy pracujący Polacy potrzebują świadczeń pozapłacowych? Które są dla nich ważne, a bez jakich mogliby się obyć? Zapraszamy do lektury.
Rynek Pracy Specjalistów 2017

temu

Rok 2017 zakończył się z 10% wzrostem liczby ogłoszeń o pracę, w ujęciu rok do roku - to już piąty rok z rzędu, który zamyka się z wynikiem lepszym niż rok poprzedni. W 2017 roku pracodawcy opublikowali na Pracuj.pl 533 553 ofert pracy, natomiast w 2016 było ich 486 146. W 2017 roku królowały oferty pracy skierowane dla specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz IT. W czołówce regionów z największą liczbą ogłoszeń stale utrzymywało się województwo mazowieckie z 14% udziałem w ofertach pracy ogółem.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.

Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.