Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Raport Pracuj.pl

Wynagrodzenie Polek w 2017 roku – czy kobiety nadal zarabiają mniej?

Jak wynika z danych Pracuj.pl, luka płacowa, czyli różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn, wyniosła w 2017 roku 16%. Z czego wynika ta znaczna dysproporcja w wynagrodzeniu oferowanym pracownikom różnej płci? Jak wyglądała sytuacja polskich kobiet na rynku pracy w ubiegłym roku? Czy kobiety wciąż zarabiają mniej od mężczyzn? W jakich branżach mogły one liczyć na wyższą pensję? Na te pytania odpowiadają eksperci Pracuj.pl.

Co w raporcie?

  1. ZAROBKI POLEK 
  2. OBSZARY, W KTÓRYCH KOBIETY ZARABIAJĄ LEPIEJ 
  3. WYBÓR BRANŻY MA ZNACZENIE 
  4. ZAROBKI KOBIET W DANYCH REGIONACH 
  5. PODSUMOWANIE

Zarobki Polek

Między zarobkami kobiet i mężczyzn w Polsce wciąż można zauważyć dość widoczną różnicę. Jak wskazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne, kobiety w Polsce zarabiają średnio od 7 do 18,5% mniej niż mężczyźni, co daje średnio o 700 zł brutto niższe zarobki miesięcznie. 

Przeciętne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w Polsce w 2017 roku według danych Pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Jak wynika z powyższych danych, przygotowanych przez Pracuj.pl, w 2017 roku wynagrodzenie mężczyzn wynosiło średnio 5000 zł brutto. Z kolei wynagrodzenie kobiet oscylowało w granicy 4200 zł brutto. To oznacza, że różnice między zarobkami obu płci wyniosły 16%. Dysproporcję można było zauważyć na wszystkich szczeblach zarządzania.  W porównaniu z rokiem 2016, luka zmniejszyła się o niewiele ponad 2,5 p.p. W tym przypadku nie można jednak mówić o tendencji malejącej, ponieważ taką różnicę można uznać za błąd statystyczny. Z czego może wynikać tak zwana luka płacowa?

Luka płacowa w Polsce jest tematem złożonym i powinno się ją rozpatrywać, biorąc pod uwagę co najmniej kilka aspektów. Obok nagannych przypadków dyskryminacji płacowej, które na szczęście zdarzają się coraz rzadziej, mamy też szereg innych czynników. Jednym z najważniejszych jest wybór ścieżki zawodowej. Okazuje się, że kobiety rzadziej decydują się na kształcenie w obszarach, w których płaca zdecydowanie odbiega od średniej (np. IT). Panie częściej też pracują w niepełnym wymiarze godzin. Badania wskazują też, że kobiety cechują się przeciętnie niższą skłonnością do podejmowania ryzyka i mniejszym zamiłowaniem do negocjacji, co ogranicza potencjał do osiągnięcia wyższych stawek i zajęcia lepiej płatnych stanowisk.

Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Pracuj.pl

Obszary, w których kobiety zarabiają lepiej

Luka płacowa pozostaje faktem, jednak istnieją takie obszary, w których to przeciętne pensje kobiet są wyższe niż wynagrodzenia mężczyzn. Taką zależność obserwuje się dla części stanowisk związanych z ekonomią i finansami oraz tematami kreatywnymi, takimi jak marketing i public relations. Również w pewnych obszarach branży logistycznej, to kobiety zarabiają lepiej. Dokładna analiza wskazuje, że kobiety chętnie zatrudniane są w obszarach związanych z planowaniem oraz zarządzaniem procesami logistycznymi i co więcej, często są za tę pracę lepiej od mężczyzn wynagradzane.

Różnice zarobków kobiet i mężczyzn w danych branżach
Dane dla specjalistów z doświadczeniem większym niż 1 rok

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Dane Pracuj.pl wskazują stanowiska, w których kobiety przeważnie zarabiają lepiej lub bardzo podobnie do mężczyzn. Na podium znalazły się kolejno zawody ze specjalizacji takich, jak marketing czy finanse/ekonomia, gdzie kobiety zarabiają przeciętnie o 600 zł brutto więcej od mężczyzn. Na dalszych miejscach, z przeciętną różnicą 500 zł brutto, plasują się stanowiska z obszarów zawodowych związanych z logistyką (specjaliści ds. logistyki oraz Demand Plannerzy) oraz z zakupami. Na wyższe zarobki dużą szansę mają również kobiety, które zdecydują się na pracę w public relations oraz w branży edukacje/szkolenia. W tym przypadku różnica w poziomie przeciętnych płac oferowanych na niektórych stanowiskach wynosi 400 zł brutto na korzyść pań.

Wybór specjalizacji ma znaczenie 

Przeciętne wynagrodzenie i odsetek kobiet w najlepiej opłacalnych obszarach

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Jednym z istotnych czynników wpływających na lukę płacową jest fakt, że kobiety często przerywają karierę, aby zająć się opieką nad dzieckiem w trakcie urlopu macierzyńskiego, czy rodzicielskiego. Nawet chwilowa utrata kontaktu z rynkiem pracy przekłada się na ścieżkę rozwoju zawodowego. Jednak nie jest to jedyny aspekt wpływający na omawianą różnicę w zarobkach. Według danych Pracuj.pl, wciąż relatywnie mało kobiet pracuje w najlepiej opłacanych zawodach. W najlepiej obecnie opłacalnej specjalizacji jaką jest IT, na dziesięciu pracowników, zatrudniona jest tylko jedna kobieta. Kobiet inżynierów jest jeszcze mniej, bo zaledwie 7% tej branży.

Raport z 2017 roku - Kobiety na politechnikach* pokazuje, że uczelnie techniczne są wciąż mało popularne wśród kobiet. W 2017 roku wybrało je 37% pań, z czego najmniej kobiet studiuje na kierunkach takich jak elektronika, mechanika, czy informatyka, gdzie jedynie ok. 5% studentów to kobiety. Wśród kierunków technicznych najpopularniejsze wśród pań są te związane z architekturą, chemią i biotechnologią. Kobiety stanowią 70-80% wszystkich studentów na tych kierunkach. 

Dość niski odsetek kobiet studiujących na politechnikach, to w jakimś stopniu efekt działania stereotypów, które odciskają się na wychowaniu. Zwyczajowo uważało się, że dziewczynki są lepsze w obszarach miękkich, a chłopcy w technicznych i takich też umiejętności oczekiwało się od obu płci. Jednak wydaje się, że sam rynek pracy powoli wymusza zmianę tego schematycznego myślenia. Silne zapotrzebowanie na określonych specjalistów sprawia, że coraz więcej pań podejmuje nowe wyzwanie i rozpoczyna karierę w specjalizacjach dotychczas bardziej popularnych wśród panów, takich jak chociażby IT.

Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń w Pracuj.pl

Zarobki kobiet w danych regionach 

Przeciętne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w danych województwach w 2017 roku

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Według danych Pracuj.pl, zarówno kobiety, jak i mężczyźni na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć w województwie mazowieckim (najwyższe zarobki wśród kobiet odnotowano w ubiegłym roku właśnie w tym regionie – wynosiły one przeciętnie 5000 zł brutto). Różnica w płacach obu płci jest jednak bardzo duża – wynosi średnio aż 1200 zł brutto, co daje lukę płacową w wysokości 19%. Nieco większą lukę płacową odnotowano w województwie śląskim oraz zachodniopomorskim – wynosiła ona 22%. Luka na poziomie 21% istnieje również w województwie pomorskim. Najmniejszą różnicę zarobków kobiet w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn zauważa się w województwie wielkopolskim, gdzie wynosi ona 16%.

Przeciętne wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w wybranych województwach w 2017 roku (dyrektorzy)

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Warto również zwrócić szczególną uwagę na stanowiska dyrektorskie. W województwie mazowieckim kobiety zajmujące kluczowe stanowiska decyzyjne, przeciętnie zarobiły 17 500 zł, co stanowi 85% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn pełniących tę funkcję. Podobną sytuację można zauważyć w województwie opolskim, czy kujawsko-pomorskim, gdzie kobieta pracująca na takim stanowisku pobierała tylko 88% wynagrodzenia mężczyzny.

Podsumowanie

  • Luka płacowa, czyli różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn, wyniosła według danych Pracuj.pl w 2017 roku 16%. 
  • Najmniej kobiet pracuje w inżynierii (7%) oraz w branży IT (11%).
  • Istnieją obszary, w których kobiety zarabiają przeciętnie lepiej niż mężczyźni – jest to m.in. marketing oraz finanse/ekonomia, gdzie różnice w płacach wynoszą przeciętnie 600 zł brutto na korzyść pań. 
  • Największą lukę płacową odnotowuje się w województwie śląskim i zachodniopomorskim (22%). 
  • W województwie mazowieckim, kobiety zajmujące kluczowe stanowiska decyzyjne, zarobiły przeciętnie 17 500 zł, co stanowi 85% przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn pełniących podobną funkcję.

* Raport „Kobiety na Politechnikach” przygotowywany został w 2017 roku, w ramach akcji "Dziewczyny na politechniki!". Pomysłodawcami są Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Czy płeć mózgu istnieje?

Czy płeć mózgu istnieje a kobiety i mężczyźni rzeczywiście są z innych światów?🌍 Zobaczcie, co na to kasiagandor.com 🙂

Posted by Pracuj.pl on Thursday, March 8, 2018
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Pracownicy fizyczni na tropie dobrej pracy

Jaka jest sytuacja zawodowa pracowników fizycznych? Jak postrzegają siebie i swoich pracodawców?  Na jakie oferty zatrudnienia zwracają uwagę? Tym kwestiom został poświęcony raport Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy. Czego szukają pracownicy fizyczni”. Jak wykazały badania, polscy fachowcy są coraz bardziej świadomi popytu na kadry i pewni swoich kompetencji. Szukają też partnerskich relacji z pracodawcami i jasnych zasad zatrudnienia.
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Pracownicy fizyczni na tropie dobrej pracy

Jaka jest sytuacja zawodowa pracowników fizycznych? Jak postrzegają siebie i swoich pracodawców?  Na jakie oferty zatrudnienia zwracają uwagę? Tym kwestiom został poświęcony raport Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy. Czego szukają pracownicy fizyczni”. Jak wykazały badania, polscy fachowcy są coraz bardziej świadomi popytu na kadry i pewni swoich kompetencji. Szukają też partnerskich relacji z pracodawcami i jasnych zasad zatrudnienia.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów Q3 2018. Handlowcy w centrum uwagi

W III kwartale 2018 firmy zamieściły na Pracuj.pl aż 148 172 ofert pracy – o 10,6% więcej niż przed rokiem. W rankingu najczęściej poszukiwanych specjalizacji tradycyjnie królują specjaliści ds. handlu i sprzedaży. Co jednak ciekawe, ich dominacja lekko osłabła w porównaniu do poprzednich kwartałów. W nowej sekcji raportu Rynek Pracy Specjalistów - „W centrum uwagi” - przyjrzeliśmy się bliżej sytuacji tej grupy zawodowej. Wzięliśmy także pod lupę zarobki w handlu i sprzedaży. Przedstawiony obraz rynku pracy skomentowali Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl oraz Rafał Budziński, Talent Manager w IKEA Retail.
Pracownicy fizyczni na tropie dobrej pracy

Jaka jest sytuacja zawodowa pracowników fizycznych? Jak postrzegają siebie i swoich pracodawców?  Na jakie oferty zatrudnienia zwracają uwagę? Tym kwestiom został poświęcony raport Pracuj.pl „Na tropie dobrej pracy. Czego szukają pracownicy fizyczni”. Jak wykazały badania, polscy fachowcy są coraz bardziej świadomi popytu na kadry i pewni swoich kompetencji. Szukają też partnerskich relacji z pracodawcami i jasnych zasad zatrudnienia.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Zarobki i benefity w handlu

6900 złotych brutto – takiej wysokości sięgają według danych Pracuj.pl średnie zarobki przedstawicieli handlowych w branży technologicznej. Aż 1/3 ogłoszeń opublikowanych na portalu w 2017 roku skierowana była właśnie do specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Kto może liczyć na najwyższe wynagrodzenia i co decyduje o wysokości pensji – o tym można przeczytać w najnowszym raporcie Pracuj.pl „Kariera w sprzedaży”.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.