Pensja, zadania, szef - czyli co uszczęśliwia Polaków w pracy?

Raport Pracuj.pl z badania zrealizowanego przez Kantar TNS

Pensja, zadania, szef - czyli co uszczęśliwia Polaków w pracy?

Opublikowany

Tylko co trzeci pracujący Polak jest zdania, że pieniądze szczęścia nie dają. Pogoń za lepszą pensją to dla większości główny powód do poszukiwania nowego zajęcia. Mimo to, aż 47% badanych skłonnych jest stwierdzić, że ich wynagrodzenie jest raczej odpowiednie, a 13% Polaków jest zdecydowanie zadowolonych ze swojej pensji. 

Dzisiejszy rynek pracy w wielu obszarach kusi mnogością ofert, a pracodawcy – w branżach szczególnie cechujących się dużym zapotrzebowaniem na pracowników – prześcigają się w tworzeniu przyjaznych miejsc pracy, ciekawych stanowisk i atrakcyjnych systemów motywacyjnych. Na tym tle wyjątkowo interesujący wydaje się najnowszy raport Pracuj.pl, w którym przyglądamy się, co sprawia, że Polacy czują się szczęśliwi w pracy, jakie mają podejście do zarabianych pieniędzy i co motywuje ich do zmiany firmy czy stanowiska. Mierzymy się też z kilkoma mitami. Czy to prawda, że najczęściej składamy wypowiedzenie ze względu na złe relacje z szefem? Czy faktycznie w Polsce nie rozmawiamy o swoich zarobkach? Obraz pracującego Polaka, który wyłania się z raportu, może zaskoczyć. Zapraszam do lektury!

Rafał Nachyna
Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl


Pobierz raport tutaj lub w załączniku poniżej.


Co w raporcie?

Spis treści raportu: <em>Pensja, zadania, szef - czyli co uszczęśliwia Polaków w pracy? </em><br><br><b>Raport dostępny jest w załączniku.</b>

Spis treści raportu: Pensja, zadania, szef - czyli co uszczęśliwia Polaków w pracy? 

Raport dostępny jest w załączniku.Pieniądze szczęścia nie dają?

Tylko co trzeci pracujący Polak jest zdania, że pieniądze szczęścia nie dają. Pogoń za lepszą pensją to dla większości główny powód do poszukiwania nowego zajęcia. Mimo to, aż 47% badanych skłonnych jest stwierdzić, że ich wynagrodzenie jest raczej odpowiednie, a 13% Polaków jest zdecydowanie zadowolonych ze swojej pensji.

zadowolenie z pensji.png
Powyższe dane, pochodzące z najnowszego badania Pracuj.pl Czy pieniądze szczęścia nie dają?*, są dość pokrzepiające. Jednocześnie warto jednak podkreślić, że prawie 40% Polaków nie odczuwa satysfakcji myśląc o swoich zarobkach – deklarują, że nie są dobrze wynagradzani
za swoją pracę. Zarówno osoby z wykształceniem wyższym, jak i wykształceniem
zawodowym mają podobny poziom zadowolenia z otrzymywanej pensji – 10% Polaków po studiach wyższych jest usatysfakcjonowanych swoim wynagrodzeniem, a wśród badanych z wykształceniem zawodowym, zadowolonych jest 14% osób.

Ludzką cechą jest towarzyszące nam poczucie niesprawiedliwości w odniesieniu do wysokości płacy za wykonywaną przez nas pracę. W tym kontekście optymistyczne jest to, że jednak większość, bo ponad połowa Polek i Polaków deklaruje, że jest zadowolona ze swojej płacy. Otwartym pozostaje jednak pytanie, czy to zadowolenie wynika z biernej akceptacji stanu rzeczy, czy też rzeczywistego entuzjastycznego przekonania
o właściwym poziomie zarobków za wykonywaną pracę?

dr Tomasz Sobierajski
socjolog, ISNS UW


Pensja oczami kobiet i mężczyzn

60% kobiet i 59% mężczyzn uważa, że jest dobrze wynagradzanych za swoją pracę. Większe przekonanie co do adekwatności własnych zarobków mają panowie – nie ma co do tego wątpliwości aż 15% z nich. Tymczasem bezwzględnie pewna, że jej pensji nie można nic zarzucić, jest tylko co dziesiąta pracująca Polka.
płeć - dobra pensja.png

Wyniki badania obrazują, w jaki sposób niektóre kobiety postrzegają siebie na rynku pracy. Mają tendencję do umniejszania swoich zasług i umiejętności, co przekłada się na mniejsze zarobki i rzadsze awanse na wyższe, lepiej płatne stanowiska. Tworzy to błędną spiralę, bo w ten sposób wiele kobiet utwierdza się w przekonaniu, że widocznie tylko na tyle zasługuje. W wielu miejscach pracy zarobki stanowią tabu, ale podczas wspólnych wyjść na kawę, drogą szeptów i plotek, pracownicy szybko dowiadują się, kto ile co miesiąc otrzymuje na konto. Nieraz piastując te same stanowiska, kobieta może zarabiać mniej niż jej kolega z działu. Mówimy wtedy o zjawisku tzw. luki płacowej. Z jednej strony kobieta jest chwalona, dostaje podwyżkę i buduje się w ten sposób u niej poczucie spełnienia, z drugiej strony świadomość stosowania innej stawki względem mężczyzn wewnętrznie ją trapi, jest niepewna adekwatności swojego wynagrodzenia. Problemem może być także tzw. syndrom oszusta. Opiera się on na przekonaniu, że osiągnięte sukcesy nie są zasłużonymi, że są np. dziełem przypadku, pomyślnego zbiegu okoliczności, a umiejętności czy inteligencja danej osoby są przeceniane. Towarzyszy mu obawa, że pewnego dnia „oszust” zostanie zdemaskowany i przyłapany na swojej niekompetencji. Syndrom ten jest szczególnie powszechny wśród kobiet zajmujących wysokie, eksponowane stanowiska. Można go także przełożyć na kwestię wypłacanej pensji. Dotknięte tym syndromem kobiety mniej chętnie deklarują adekwatność otrzymywanego wynagrodzenia, bo wysokie wynagrodzenie postrzegają jako nie do końca zasłużone i w pewnym sensie nieuczciwe.

Danuta Duszeńczuk-Chmiel
autorka bloga Kobiece Finanse


Polak pracy nie szuka, ale dla pieniędzy zmieni

Połowa badanych Polaków – 51% – nie szuka aktywnie pracy, ale chętnie przyjęłaby nową, ciekawą ofertę. Dodatkowo 12% pracujących Polaków aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia. Oznacza to, że w sumie 63% badanych jest zainteresowanych zmianami zawodowymi. Co nas do nich skłania? Przede wszystkim wyższe zarobki – tak przyznało 59% badanych szukających i skłonnych do przyjęcia nowej oferty pracy. Do otwartości na propozycje pracy płynące z innych firm zachęca również możliwość rozwoju zawodowego bądź awansu; rzadziej kwestie wygodnego dojazdu czy perspektywa mniej stresujących obowiązków w obecnym miejscu pracy.

Pieniądze są wciąż największą motywacją Polaków do zmiany pracodawcy. Są także podstawą do zadowolenia z pracy – deklaruje tak 66% badanych. Tylko co trzeci Polak twierdzi, że pieniądze szczęścia nie dają.
zmiana pracy.png

Wysokość zarobków jest dla kandydatów ważna, ale podczas rozmów rekrutacyjnych pytają też często o inne kwestie. Szczególnie interesują ich możliwości rozwoju i awansu w firmie. Nie bez znaczenia jest także renoma pracodawcy i usytuowanie firmy – często rozmówcy podkreślają te aspekty, gdy pytamy, dlaczego chcą u nas pracować. Młodsi kandydaci cenią z kolei możliwość pracy zdalnej czy atrakcyjne benefity pozapłacowe; zwracają również uwagę na nowoczesny wygląd biura i komfortowe warunki pracy, w tym odpowiedni sprzęt. Widać, że dla nich bardzo istotna jest także sama atmosfera pracy – to aby czuli się w naszej firmie dobrze i pracowali z przyjaznymi ludźmi.

Konstancja Zyzik
Talent Acquisition Manager w Grupie Pracuj


W naszym raporcie znajdziesz:

  •  Praca dla Polaków – codzienny obowiązek czy satysfakcja?
  •  Wypłata czy projekty – co daje szczęście Polakom w pracy?
  •  Podwyżka czy benefity? Czego brakuje Polakom w pracy?
  •  Czy zmieniamy pracę przez szefów?
  •  Jak dogadujemy się z szefami?
  •  Czy Polacy rozmawiają ze współpracownikami o swym wynagrodzeniu?
  •  Czy znają zasady przyznawania premii i podwyżek?
  • Czy o podwyżkę trzeba zabiegać?


Wyniki badanie przeprowadzonego przez Kantar TNS skomentowali w raporcie socjolodzy, psycholodzy, trenerzy oraz eksperci Grupy Pracuj.

Tomasz Sobierajski, prośba o dopisek fot. Monika Szałek.JPGKonstancja Zyzik.jpgRafał Nachyna.jpgAgata Roszkiewicz.jpgMaciej Bąk.jpgDanuta Duszeńczuk-Chmiel Kobiece Finanse1.jpgMarcin Olkowicz.jpg


Pobierz raport!

Zachęcamy do pobrania całości raportu poniżej w załączniku lub w zakładce Press Kit: media.pracuj.pl/presskits/raport


Kantar_TNS_logo_for-use-on-PPT-title-slides.png

Badanie Czy pieniądze szczęścia nie dają? zostało zrealizowane przez Kantar TNS na
zlecenie Pracuj.pl w dniach 18-31 sierpnia 2017 roku. Uzyskane wyniki przeanalizowano
we wrześniu 2017 roku. Respondenci to osoby pracujące, powyżej 18. roku życia.
Próba stanowi N=1001 pracujących Polaków. Przyjęta metoda badawcza to wywiad
telefoniczny CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview). W badaniach realizowanych
metodą CATI wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon. Ankieter
odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu
komputerowego.

Celem badania Czy pieniądze szczęścia nie dają? była identyfi kacja stosunku Polaków do
otrzymywanego wynagrodzenia. Badanie miało określić poziom zadowolenia Polaków
z wykonywanej pracy – potrzeby zmiany miejsca zatrudnienia lub źródła satysfakcji,
która przywiązuje ich do pracodawcy. W badaniu zostały poruszone również aspekty
relacji pracowników z przełożonymi oraz jasności zasad przyznawania podwyżek, premii.

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Pensja, zadania, szef - czyli co uszczęśliwia Polaków w pracy_Raport Pracuj_pl.pdf

pdf | 1,13 MB

Pobierz
Raport_wykresy19.png

grafika | 44,3 KB

Pobierz
Raport_wykresy17.png

grafika | 56,5 KB

Pobierz
Raport_wykresy15.png

grafika | 57,4 KB

Pobierz
Raport_wykresy.png

grafika | 72,1 KB

Pobierz
Raport_wykresy14.png

grafika | 60,1 KB

Pobierz
Raport_wykresy11.png

grafika | 47,4 KB

Pobierz
Raport_wykresy13.png

grafika | 33,5 KB

Pobierz
Raport_wykresy12.png

grafika | 37,9 KB

Pobierz
Raport_wykresy18.png

grafika | 41,3 KB

Pobierz
Raport_wykresy10.png

grafika | 39,8 KB

Pobierz
Raport_wykresy7.png

grafika | 55,6 KB

Pobierz
Raport_wykresy6.png

grafika | 60,2 KB

Pobierz
Raport_wykresy4.png

grafika | 59,2 KB

Pobierz
Raport_wykresy3.png

grafika | 63,1 KB

Pobierz
Raport_wykresy9.png

grafika | 45,6 KB

Pobierz
Raport_wykresy8.png

grafika | 49,3 KB

Pobierz
Raport_wykresy16.png

grafika | 36,3 KB

Pobierz
Raport_wykresy5.png

grafika | 42,9 KB

Pobierz
Raport_wykresy2.png

grafika | 50,1 KB

Pobierz
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.