Polki na rynku pracy w 2016 roku. Raport zarobki.pracuj.pl

Polki na rynku pracy w 2016 roku. Raport zarobki.pracuj.pl

Opublikowany

Luka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet, to niestety nadal zjawisko powszechne. Jak kształtowała się sytuacja polskich kobiet na rynku pracy w ubiegłym roku? Czy istnieją obszary, w których to kobiety zarabiają więcej? Ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk na podstawie danych portalu zarobki.pracuj.pl odpowiada na pytania dotyczące sytuacji zarobkowej kobiet w Polsce.

Fotolia_88922389_Subscription_XXL.jpg

Polka w pracy

Jak wynika z raportu GUS Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016 przeciętne wynagrodzenie kobiet jest wciąż niższe niż wynagrodzenie mężczyzn – w październiku 2014 roku różnica ta wyniosła 764 zł. Mężczyźni w 2014 r. osiągali wynagrodzenie o 9% wyższe od średniego, natomiast kobiety o 9,5% niższe. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie kobiet było w 2014 roku o 17% niższe niż przeciętne wynagrodzenie mężczyzn.
Ciekawe wnioski nasuwają się z dokładniejszej analizy skrajnych wynagrodzeń. Otóż wśród pracowników o najniższych dochodach różnica zarobków kobiet i mężczyzn jest niewielka. Natomiast już wśród najlepiej zarabiających różnice te są bardzo wyraźne. Jak wynika z danych GUS średnie wynagrodzenie w grupie najlepiej zarabiających kobiet stanowiło 77% średniego wynagrodzenia najlepiej zarabiających mężczyzn.

Luka płacowa w Polsce – na ile prawdziwa?

Jak wskazuje ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk, według danych pochodzących z ankiet zebranych w serwisie zarobki.pracuj.pl* w 2016 roku, luka płacowa liczona jako różnica miesięcznego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet w odniesieniu do płac mężczyzn, wyniosła 18,8% i zwiększyła się w porównaniu do zeszłego roku o 1,4 punktu procentowego (w 2016 roku wynosiła 17,4%). Szczegółowa analiza wskazuje jednak obszary i specjalizacje, w których różnice płac kobiet i mężczyzn nie są tak znaczne lub w których to kobiety zarabiają więcej.
Jak wskazuje ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk, według danych pochodzących z ankiet zebranych w serwisie zarobki.pracuj.pl* w 2016 roku, luka płacowa liczona jako różnica miesięcznego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet w odniesieniu do płac mężczyzn, wyniosła 18,8% i zwiększyła się w porównaniu do zeszłego roku o 1,4 punktu procentowego (w 2016 roku wynosiła 17,4%). Szczegółowa analiza wskazuje jednak obszary i specjalizacje, w których różnice płac kobiet i mężczyzn nie są tak znaczne lub w których to kobiety zarabiają więcej.

Różnice w zarobkach na poziomie 10% są możliwe choćby z tego powodu, że większość przedsiębiorstw tworzy systemy wynagrodzeniowe dopuszczające tzw. widełki (przedział wynagrodzeń przypisanych do danego stanowiska). To, w którym miejscu w obrębie tych widełek znajduje się dany pracownik determinowane jest przeważnie w trakcie negocjacji płacowych podczas zatrudniania i rozmów okresowych. Na takie zróżnicowanie mogą mieć wpływ umiejętności negocjacyjne i skłonność do podejmowania rozmów na ten temat.

zauważa Maciej Bąk.

W jakich obszarach to kobiety wiodą prym w zarobkach?

Zgodnie z danymi serwisu zarobki.pracuj.pl, w niektórych obszarach i specjalizacjach - stanowiących 1/5 badanych kategorii - kobiety zarabiają na podobnym poziomie lub lepiej od mężczyzn. Na przeciętne pensje wyższe od mężczyzn, pracując na podobnych stanowiskach i z podobnym doświadczeniem, mogą liczyć panie zatrudnione w takich obszarach, jak: Media/Rozrywka, PR, Marketing oraz Call Center.
Wśród specjalistek z doświadczeniem krótszym niż rok, na wyższe przeciętnie wynagrodzenie od mężczyzn mogą liczyć kobiety zatrudnione w obszarze IT-Administracja, ze specjalizacją administrowanie systemami (zarobki wyższe o ponad 30%) oraz specjalistki bankowości inwestycyjnej (zarobki wyższe o ponad 15%).
W grupie pań z doświadczeniem od 3 do 10 lat, wynagrodzenie o 20% wyższe od kolegów z pracy, mogą otrzymać ekspertki odpowiedzialne za reklamę/copywriting/kreację, produkcje i realizację w obszarze media/sztuka/rozrywka oraz specjalistki ds. zarządzania marką.
Panie na kierowniczych stanowiskach, z co najmniej 10-letnim doświadczeniem, zarabiają przeważnie więcej od panów w marketingu (przeciętnie o ponad 1/3 pensji) oraz w obszarze związanym z prawem - prawniczki po aplikacji mogą liczyć na przeciętne zarobki nieco ponad jedną piątą wyższe od panów na takim stanowisku.

Jakie mogą być przyczyny luki płacowej?

Według cytowanego raportu GUS, na wysokość zarobków ma wpływ fakt, iż kobiety ponad 2-krotnie częściej niż mężczyźni pracują w niepełnym wy­miarze czasu pracy – blisko 11% spośród nich wykonuje pracę w niepełnym wymiarze. Raport podaje, że mężczyźni pracują przeciętnie o 4 godziny dłużej w tygodniu niż kobiety. 78,8% mężczyzn pracuje przynajmniej 40 godzin tygodniowo, dla kobiet ten odsetek wynosi 65,8%. Zgodnie z danymi GUS główną przyczyną pracy kobiety w mniejszym wymiarze godzin, jest znacznie częstsze korzystanie z urlopów opiekuńczych w porównaniu z mężczyznami.
Dane z serwisu zarobki.pracuj.pl wskazują, że do najważniejszych przyczyn luki placowej należy również rodzaj specjalizacji zawodowej, w której pracują kobiety oraz udział kobiet i mężczyzn w kategorii wyżej płatnych stanowiskach kierowniczych. Analiza najlepiej opłacanych specjalizacji i nałożony na nią udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych specjalizacjach, pozwala dostrzec, że wybór ścieżki zawodowej nie pozostaje jednak bez wpływu na wysokość zarobków.
Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl        

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl        

Oznacza to, że wśród 10 obszarów w których przeciętne płace są najwyższe, aż w 7 mężczyźni stanowią większość zatrudnionych. W wiodącym obszarze IT – Rozwój oprogramowania (programiści, architekci oprogramowania) na każdych 8 mężczyzn przypada tylko jedna kobieta.
Z kolei w 10 obszarach z najniższymi przeciętnymi płacami sytuacja się odwraca i w 7 z nich to kobiety stanowią większość.
Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Źródło: dane serwisu zarobki.pracuj.pl

Kobiety na najwyższych stanowiskach a luka płacowa

Jak wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl, wśród dyrektorów średnio na każdych trzech mężczyzn przypada jedna kobieta. Skrajnymi przypadkami w tym zestawieniu są obszary marketingu i IT. W marketingu (gdzie przeciętne pensje kobiet dyrektorów są wyższe) na kierowniczych stanowiskach mężczyzn jest o 60% więcej niż kobiet, a w IT (gdzie zarobki mężczyzn są o ponad 1/4 wyższe) na 23 mężczyzn dyrektorów przypada tylko jedna kobieta. Takie różnice nie mogą pozostać bez wpływu na wysokość pensji kobiet i mężczyzn na stanowiskach dyrektorskich we wszystkich obszarach.
s-629-x.jpg

Czynniki, które wpływają na lukę płacową

Luka płacowa istnieje i według danych serwisu zarobki.pracuj.pl wyniosła w Polsce w 2016 roku przeciętnie ponad 18%. Wpływ na nią, jak wynika z powyższych rozważań, może mieć klika czynników. Jednym z nich jest fakt, iż statystycznie kobiety pracują nieco krócej od mężczyzn,. Potwierdzone badaniami (Women Don't Ask: Negotiation and the Gender Divide, L. Babcock i S. Lascheverdane) niższe skłonności kobiet do negocjacji podczas zatrudniania i rozmów o podwyżkach, przekładają się również na częstsze plasowanie się w dolnej części widełek płacowych proponowanych przez pracodawcę. Co więcej, nie bez znaczenia pozostaje aspekt mniejszego udziału kobiet na stanowiskach zarządczych oraz w obszarach, w których przeciętne zarobki specjalistów są najwyższe.

###
*Cytowanie danych serwisu zarobki.pracuj.pl tylko za podaniem źródła.Dane z serwisu zarobki.pracuj.pl zostały zgromadzone za pomocą ankiet płacowych uzupełnianych przez użytkowników. W analizie uwzględniono 270 tys. ankiet, zebranych w okresie luty 2016 – styczeń 2017.

###
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

polki_na_rynku_pracy_w_2016_roku_raport_zarobki_pracuj_pl.pdf

pdf | 575 KB

Pobierz
polki_na_rynku_pracy_w_2016_roku_raport_zarobki_pracuj_pl.doc

doc | 169 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2017 roku. Raport Pracuj.pl

temu

W I kwartale 2017 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 138 089 ofert pracy. Oznacza to prawie 11% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Wśród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie, wielkopolskie oraz śląskie.
Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl

temu

Analizy danych serwisu zarobki.pracuj.pl wskazują, że istnieją specjalizacje, w których można liczyć na wysokie pensje na start. Największe szanse na przeciętne zarobki przekraczające 4 000 zł brutto tuż po zakończeniu studiów mają przede wszystkim absolwenci kierunków technicznych. Na drugim biegunie, znajdują się absolwenci kierunków humanistycznych i przyrodniczych – ich przeciętne zarobki nie przekraczają 3 000 zł brutto. Kto jeszcze może liczyć na wysokie zarobki tuż po studiach? Czyje pensje rosną najszybciej wraz z doświadczeniem? O tym, w najnowszym raporcie zarobki.pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

temu

W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 0,65% w porównaniu z wynikiem z 2016 roku. Najwięcej ofert pracy w lutym pochodziło z branż handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Luty dla większości specjalizacji oznaczał wzrost liczby ofert pracy. Najwięcej ogłoszeń skierowano do specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjalistów IT.
Rynek Pracy Specjalistów w styczniu 2017 Raport Pracuj.pl

temu

W styczniu na portalu Pracuj.pl opublikowano 46 401 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 15% w ujęciu rok do roku oraz blisko 40% w porównaniu z grudniem 2016 r. Najwięcej ofert pracy w styczniu pochodziło z branż handel i sprzedaż, bankowość /finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. W styczniowych danych widać także znaczące odbicie branży budowlanej, która zanotowała największy wzrost zapotrzebowania na pracowników w ujęciu rok do roku.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.