Humanistom z analitycznymi umiejętnościami łatwiej na rynku pracy