Feminatywy z różnych perspektyw. Aneks do dyskusji