Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych przez Grupę Pracuj sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Opublikowany

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”) jest Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa („Grupa Pracuj”).  Grupa Pracuj przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:

  1. w celu dostarczenia do Państwa informacji prasowych, raportów oraz zamawianych przez Państwa treści, w szczególności komentarzy lub informacji korporacyjnych lub w celu wysyłki do Państwu materiałów kreatywnych Grupy Pracuj, w tym upominków lub innych materiałów objętych wysyłką. Działania podjęte w zakresie realizacji niniejszego celu, stanowią uzasadniony interes do przetwarzania Danych Osobowych przez Grupę Pracuj; 
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wystąpić związku z realizacją celu określonego powyżej. Działania podjęte w zakresie realizacji niniejszego celu, stanowią uzasadniony interes do przetwarzania Danych Osobowych przez Grupę Pracuj.

Jednocześnie informujemy, że:
- Dane Osobowe przetwarzane w celu nr 1, który został określony powyżej, Grupa Pracuj przetwarzać będzie przez okres 3 lat od momentu przesłania do Państwa niniejszej klauzuli informacyjnej. Dane Osobowe  przetwarzane w celu nr 2, który został określony powyżej, Grupa Pracuj przetwarzać będzie w trakcie realizacji celu nr 1 oraz 3 lata po dokonaniu ostatniego kontaktu z Państwa Strony lub ze Strony Grupy Pracuj w związku z realizacją celu nr 1. Po tym czasie Dane Osobowe zostaną usunięte. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

- Grupa Pracuj może przekazywać Dane Osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi wspierających Państwa obsługę dostawcom systemów księgowych, innym podmiotom, które pomagają Grupie Pracuj realizować cele wskazane powyżej, a także organom administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

- Grupa Pracuj może przekazywać Dane Osobowe poza obszar EOG do państw które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

- Mają Państwo prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą Państwo zgłaszać na adres: pomoc@pracuj.pl oraz aleksandra.kowalewska@pracuj.pl

- Mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

- Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne realizacji celów określonych powyżej.

- W celu efektywnej realizacji celów wskazanych powyżej  możemy stosować procesy oparte na kategoryzacji, co będzie odbywało się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Grupy Pracuj. Przez prawnie usprawiedliwiony interes należy rozumieć dobór odpowiednich działań jakie podejmiemy ze względu na typ mediów jaki Państwo reprezentują (radio, tv, prasa, Internet), region w jakim Państwo działają (media regionalne i ogólnopolskie; miasto, województwo) oraz sprawy jakimi zajmują się Państwo pod względem tematycznym (media marketingowe, informacyjne, technologiczne, gospodarcze, marketingowe).

- W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, mogą się Państwo się skontaktować z Grupą Pracuj mailowo pod adresem: pomoc@pracuj.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pracuj.pl 

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Klauzula informacyjna-Grupa Pracuj sp z o o.pdf

pdf | 405 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
„Szef i reszta” powraca w największej kampanii Pracuj.pl

temu

10 września wystartowała kampania reklamowa serwisu Pracuj.pl, największa w historii marki. Na kampanię składają się 4 spoty telewizyjne i liczne działania towarzyszące, m.in. w radiu i mediach regionalnych, dedykowane dwóm grupom odbiorców – zarówno pracownikom biurowym, jak i fizycznym. Akcent promocyjny kampanii położony został na wygodne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Działania są kontynuacją kampanii z motywem charakterystycznego Szefa, pełnego oryginalnych pomysłów na zmotywowanie swoich pracowników.
„Szef i reszta” powraca w największej kampanii Pracuj.pl

temu

10 września wystartowała kampania reklamowa serwisu Pracuj.pl, największa w historii marki. Na kampanię składają się 4 spoty telewizyjne i liczne działania towarzyszące, m.in. w radiu i mediach regionalnych, dedykowane dwóm grupom odbiorców – zarówno pracownikom biurowym, jak i fizycznym. Akcent promocyjny kampanii położony został na wygodne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Działania są kontynuacją kampanii z motywem charakterystycznego Szefa, pełnego oryginalnych pomysłów na zmotywowanie swoich pracowników.
Pracuj Surf. Wakacyjne spotkania z użytkownikami Pracuj.pl

temu

Badacze, marketingowcy, programiści i projektanci z Pracuj.pl postanowili w nietypowych okolicznościach spotkać się z użytkownikami serwisu. Od 13 do 17 sierpnia zespół firmy przetestuje nad polskim morzem stronę www i aplikację mobilną Pracuj.pl. Urlopowicze w Chałupach, Pucku, Władysławowie, Jastrzębiej Górze i Dębkach będą mieli okazję sprawdzić i wyrazić opinię o narzędziach wiodącego polskiego serwisu rekrutacyjnego. Wszystko to odbędzie się na stoiskach stylizowanych na surferskie spoty.
„Szef i reszta” powraca w największej kampanii Pracuj.pl

temu

10 września wystartowała kampania reklamowa serwisu Pracuj.pl, największa w historii marki. Na kampanię składają się 4 spoty telewizyjne i liczne działania towarzyszące, m.in. w radiu i mediach regionalnych, dedykowane dwóm grupom odbiorców – zarówno pracownikom biurowym, jak i fizycznym. Akcent promocyjny kampanii położony został na wygodne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Działania są kontynuacją kampanii z motywem charakterystycznego Szefa, pełnego oryginalnych pomysłów na zmotywowanie swoich pracowników.
Pracuj Surf. Wakacyjne spotkania z użytkownikami Pracuj.pl

temu

Badacze, marketingowcy, programiści i projektanci z Pracuj.pl postanowili w nietypowych okolicznościach spotkać się z użytkownikami serwisu. Od 13 do 17 sierpnia zespół firmy przetestuje nad polskim morzem stronę www i aplikację mobilną Pracuj.pl. Urlopowicze w Chałupach, Pucku, Władysławowie, Jastrzębiej Górze i Dębkach będą mieli okazję sprawdzić i wyrazić opinię o narzędziach wiodącego polskiego serwisu rekrutacyjnego. Wszystko to odbędzie się na stoiskach stylizowanych na surferskie spoty.
Grupa Pracuj wesprze zdolnych studentów

temu

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj skierowany jest do studentów kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami. Od 2015 roku Kapituła Funduszu wsparła dwudziestu sześciu studentów. Termin nadsyłania aplikacji do tegorocznej edycji upływa 31 lipca. Do aplikowania zaproszeni są studenci uczelni wyższych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.
„Szef i reszta” powraca w największej kampanii Pracuj.pl

temu

10 września wystartowała kampania reklamowa serwisu Pracuj.pl, największa w historii marki. Na kampanię składają się 4 spoty telewizyjne i liczne działania towarzyszące, m.in. w radiu i mediach regionalnych, dedykowane dwóm grupom odbiorców – zarówno pracownikom biurowym, jak i fizycznym. Akcent promocyjny kampanii położony został na wygodne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Pracuj.pl. Działania są kontynuacją kampanii z motywem charakterystycznego Szefa, pełnego oryginalnych pomysłów na zmotywowanie swoich pracowników.
Pracuj Surf. Wakacyjne spotkania z użytkownikami Pracuj.pl

temu

Badacze, marketingowcy, programiści i projektanci z Pracuj.pl postanowili w nietypowych okolicznościach spotkać się z użytkownikami serwisu. Od 13 do 17 sierpnia zespół firmy przetestuje nad polskim morzem stronę www i aplikację mobilną Pracuj.pl. Urlopowicze w Chałupach, Pucku, Władysławowie, Jastrzębiej Górze i Dębkach będą mieli okazję sprawdzić i wyrazić opinię o narzędziach wiodącego polskiego serwisu rekrutacyjnego. Wszystko to odbędzie się na stoiskach stylizowanych na surferskie spoty.
Grupa Pracuj wesprze zdolnych studentów

temu

Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj skierowany jest do studentów kierunków informatycznych i związanych z nowymi technologiami. Od 2015 roku Kapituła Funduszu wsparła dwudziestu sześciu studentów. Termin nadsyłania aplikacji do tegorocznej edycji upływa 31 lipca. Do aplikowania zaproszeni są studenci uczelni wyższych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.
Webinar Pracuj.pl i Coders Lab

temu

Według danych Pracuj.pl, pracownik branży IT otrzymuje przeciętnie 6600 zł brutto wynagrodzenia. Eksperci szacują, że polscy pracodawcy są skłonni zatrudnić od zaraz 30-50 000 kolejnych informatyków. Czy to dobra praca dla rodziców z małymi dziećmi? Co młoda mama i tata muszą zrobić, by rozpocząć karierę w tej branży? Tym zagadnieniom zostanie poświęcony webinar „Zacznij w IT bez doświadczenia”, organizowany przez Coders Lab i Pracuj.pl. Start: 20 czerwca o godz. 18:30.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.