Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych przez Grupę Pracuj sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Opublikowany

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych („Dane Osobowe”) jest Grupa Pracuj sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa („Grupa Pracuj”).  Grupa Pracuj przetwarza Dane Osobowe w następujących celach:

  1. w celu dostarczenia do Państwa informacji prasowych, raportów oraz zamawianych przez Państwa treści, w szczególności komentarzy lub informacji korporacyjnych lub w celu wysyłki do Państwu materiałów kreatywnych Grupy Pracuj, w tym upominków lub innych materiałów objętych wysyłką. Działania podjęte w zakresie realizacji niniejszego celu, stanowią uzasadniony interes do przetwarzania Danych Osobowych przez Grupę Pracuj; 
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wystąpić związku z realizacją celu określonego powyżej. Działania podjęte w zakresie realizacji niniejszego celu, stanowią uzasadniony interes do przetwarzania Danych Osobowych przez Grupę Pracuj.

Jednocześnie informujemy, że:
- Dane Osobowe przetwarzane w celu nr 1, który został określony powyżej, Grupa Pracuj przetwarzać będzie przez okres 3 lat od momentu przesłania do Państwa niniejszej klauzuli informacyjnej. Dane Osobowe  przetwarzane w celu nr 2, który został określony powyżej, Grupa Pracuj przetwarzać będzie w trakcie realizacji celu nr 1 oraz 3 lata po dokonaniu ostatniego kontaktu z Państwa Strony lub ze Strony Grupy Pracuj w związku z realizacją celu nr 1. Po tym czasie Dane Osobowe zostaną usunięte. W określonych przypadkach możemy przetwarzać Twoje dane dłużej niż 3 lata, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów prawa.

- Grupa Pracuj może przekazywać Dane Osobowe swoim pracownikom i współpracownikom, dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi wspierających Państwa obsługę dostawcom systemów księgowych, innym podmiotom, które pomagają Grupie Pracuj realizować cele wskazane powyżej, a także organom administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

- Grupa Pracuj może przekazywać Dane Osobowe poza obszar EOG do państw które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

- Mają Państwo prawo żądania dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą Państwo zgłaszać na adres: pomoc@pracuj.pl oraz aleksandra.kowalewska@pracuj.pl

- Mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

- Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne realizacji celów określonych powyżej.

- W celu efektywnej realizacji celów wskazanych powyżej  możemy stosować procesy oparte na kategoryzacji, co będzie odbywało się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Grupy Pracuj. Przez prawnie usprawiedliwiony interes należy rozumieć dobór odpowiednich działań jakie podejmiemy ze względu na typ mediów jaki Państwo reprezentują (radio, tv, prasa, Internet), region w jakim Państwo działają (media regionalne i ogólnopolskie; miasto, województwo) oraz sprawy jakimi zajmują się Państwo pod względem tematycznym (media marketingowe, informacyjne, technologiczne, gospodarcze, marketingowe).

- W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Danych Osobowych, mogą się Państwo się skontaktować z Grupą Pracuj mailowo pod adresem: pomoc@pracuj.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pracuj.pl 

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Klauzula informacyjna-Grupa Pracuj sp z o o.pdf

pdf | 405 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Webinar Pracuj.pl i Coders Lab

temu

Według danych Pracuj.pl, pracownik branży IT otrzymuje przeciętnie 6600 zł brutto wynagrodzenia. Eksperci szacują, że polscy pracodawcy są skłonni zatrudnić od zaraz 30-50 000 kolejnych informatyków. Czy to dobra praca dla rodziców z małymi dziećmi? Co młoda mama i tata muszą zrobić, by rozpocząć karierę w tej branży? Tym zagadnieniom zostanie poświęcony webinar „Zacznij w IT bez doświadczenia”, organizowany przez Coders Lab i Pracuj.pl. Start: 20 czerwca o godz. 18:30.
Webinar Pracuj.pl i Coders Lab

temu

Według danych Pracuj.pl, pracownik branży IT otrzymuje przeciętnie 6600 zł brutto wynagrodzenia. Eksperci szacują, że polscy pracodawcy są skłonni zatrudnić od zaraz 30-50 000 kolejnych informatyków. Czy to dobra praca dla rodziców z małymi dziećmi? Co młoda mama i tata muszą zrobić, by rozpocząć karierę w tej branży? Tym zagadnieniom zostanie poświęcony webinar „Zacznij w IT bez doświadczenia”, organizowany przez Coders Lab i Pracuj.pl. Start: 20 czerwca o godz. 18:30.
Przemysław Gacek z Nagrodą Polskiej Rady Biznesu

temu

21 maja po raz siódmy zostały rozdane Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Nagrodę w kategorii Wizja i Innowacje otrzymał Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj. Kapituła konkursu doceniła realizację projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek.
Webinar Pracuj.pl i Coders Lab

temu

Według danych Pracuj.pl, pracownik branży IT otrzymuje przeciętnie 6600 zł brutto wynagrodzenia. Eksperci szacują, że polscy pracodawcy są skłonni zatrudnić od zaraz 30-50 000 kolejnych informatyków. Czy to dobra praca dla rodziców z małymi dziećmi? Co młoda mama i tata muszą zrobić, by rozpocząć karierę w tej branży? Tym zagadnieniom zostanie poświęcony webinar „Zacznij w IT bez doświadczenia”, organizowany przez Coders Lab i Pracuj.pl. Start: 20 czerwca o godz. 18:30.
Przemysław Gacek z Nagrodą Polskiej Rady Biznesu

temu

21 maja po raz siódmy zostały rozdane Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Nagrodę w kategorii Wizja i Innowacje otrzymał Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj. Kapituła konkursu doceniła realizację projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek.
Pracuj.pl liderem cyfrowej rekrutacji w lutym i marcu

temu

3,1 mln – tylu realnych użytkowników odwiedziło w marcu Pracuj.pl według wyników badania PBI/Gemius. To zdecydowanie najlepszy rezultat wśród portali rekrutacyjnych w Polsce. W tym czasie serwis objął swoim zasięgiem więcej, niż co dziesiątego polskiego internautę (11%). Jak zaznacza Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl, zespół portalu stale działa nad nowymi rozwiązaniami, wspierającymi rozwój funkcji dostępnych dla kandydatów i rekruterów.
Webinar Pracuj.pl i Coders Lab

temu

Według danych Pracuj.pl, pracownik branży IT otrzymuje przeciętnie 6600 zł brutto wynagrodzenia. Eksperci szacują, że polscy pracodawcy są skłonni zatrudnić od zaraz 30-50 000 kolejnych informatyków. Czy to dobra praca dla rodziców z małymi dziećmi? Co młoda mama i tata muszą zrobić, by rozpocząć karierę w tej branży? Tym zagadnieniom zostanie poświęcony webinar „Zacznij w IT bez doświadczenia”, organizowany przez Coders Lab i Pracuj.pl. Start: 20 czerwca o godz. 18:30.
Przemysław Gacek z Nagrodą Polskiej Rady Biznesu

temu

21 maja po raz siódmy zostały rozdane Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Nagrodę w kategorii Wizja i Innowacje otrzymał Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj. Kapituła konkursu doceniła realizację projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek.
Pracuj.pl liderem cyfrowej rekrutacji w lutym i marcu

temu

3,1 mln – tylu realnych użytkowników odwiedziło w marcu Pracuj.pl według wyników badania PBI/Gemius. To zdecydowanie najlepszy rezultat wśród portali rekrutacyjnych w Polsce. W tym czasie serwis objął swoim zasięgiem więcej, niż co dziesiątego polskiego internautę (11%). Jak zaznacza Rafał Nachyna, dyrektor zarządzający Pracuj.pl, zespół portalu stale działa nad nowymi rozwiązaniami, wspierającymi rozwój funkcji dostępnych dla kandydatów i rekruterów.
Sprawdź, gdzie pasujesz 

temu

Jak wynika z badań Pracuj.pl, blisko 85% studentów jest zainteresowanych znalezieniem pierwszej poważnej pracy*. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych osób na rynku pracy, serwis Pracuj.pl startuje z najnowszą kampanią promująca oferty praktyk, staży oraz pracy asystenckiej. 

Rodzice w pracy. Życie na pełen etat

Jak Polacy godzą narodziny dziecka z życiem zawodowym? Z okazji Dnia Matki temat ten podjął raport Pracuj.pl „Rodzice w pracy”. Według badań, o powrocie ojców i matek z urlopu najczęściej decydują finanse oraz ambicje zawodowe. Kobiety najczęściej wybierają urlopy trwające 6-12 miesięcy, a mężczyźni – dwutygodniowe. Rodzice chętnie korzystają także z dedykowanych benefitów. Czego oczekują matki od rynku pracy? Czy benefity spełniają oczekiwania rodziców? Czy mogą liczyć na wsparcie w łączeniu życia prywatnego z pracą? Zapraszamy do lektury.