Pracownicy z Ukrainy odpowiedzią na problemy polskich pracodawców?

Raport Pracuj.pl

Pracownicy z Ukrainy odpowiedzią na problemy polskich pracodawców?

Opublikowany

Badanie Pracuj.pl "Kandydaci z Ukrainy" wskazuje, że ponad połowa ankietowanych firm zakłada zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku. Część z nich widzi coraz większy problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników poza granicami naszego kraju i jak wynika z cytowanego badania, aż jedna czwarta z nich zakłada zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Jak obecnie wygląda sytuacja pracujących Ukraińców w Polsce? Jakie są dla nich perspektywy i czym wyróżniają się wśród pracowników innych narodowości? O tym w raporcie Pracuj.pl.

Jak podaje GUS poza granicami kraju przebywa około 2,4 mln Polaków. Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na polskie firmy, które, w wielu sektorach, borykają się z niedoborem pracowników.

Z analizy ogłoszeń opublikowanych na portalu Pracuj.pl wynika, że deficyt pracowników nie maleje. Największe zapotrzebowanie na specjalistów generują branże: handel i sprzedaż, bankowość, finanse i ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Jednak, jak wskazują nasze dane, także w innych branżach obserwuje się niedobór pracowników. Pracodawcy poszukują także konkretnych specjalistów – w tym także wysokokwalifikowanych ekspertów ds. IT czy inżynierów. Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się także popyt na specjalistów ds. budownictwa czy produkcji. I jak wynika z naszych badań, także w tym obszarze pracodawcy coraz chętniej zwracają się w stronę pracowników zza wschodniej granicy.

Łukasz Marciniak, Manager ds. rozwoju sprzedaży w Pracuj.pl


RYNEK PRACY NA UKRAINIE

Oficjalne dane mówią o 10% bezrobociu na Ukrainie, jednak problem braku pracy jest znacznie poważniejszy i głębszy. Faktyczne bezrobocie utrzymuje się na o wiele większym poziomie. Obecnie Ukraina zmaga się także z wyjątkowo niekorzystną strukturą demograficzną, ponieważ rośnie udział osób powyżej 65. roku życia i odnotowuje się ujemny przyrost naturalny. Wszystkie te czynniki, do których dochodzi także trudna sytuacja polityczna sprawiają, że obywatele Ukrainy mają bardzo ograniczone możliwości zarobkowe i rozwojowe.
01.jpg02.jpg

Źródło: www.ukrstat.gov.ua


Statystyki pokazują, że od ubiegłego roku Ukraina powoli zaczyna wychodzić z kryzysu ekonomiczno-gospodarczego, który nastąpił po 2013 roku. Wzrost gospodarczy, który nastąpił w ostatnim roku, wciąż jest tak mały, że nie można jeszcze mówić o mocno odczuwalnych efektach. Jest też nierównomierny – następuje przede wszystkim dzięki rolnictwu. Podjęto również inwestycje w przemysł ukraiński, ale przykładowo sektor usług nadal pozostaje w kryzysie. Dochód wciąż jest tak mały, że mieszkańcy Ukrainy nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z usług. Jeśli nie ma wzrostu gospodarczego, to nie ma wartości dodanej, którą można się dzielić na poziomie całego społeczeństwa.

dr Igor Lyubashenko, Politolog, SWPS

Ta wciąż niepewna sytuacja gospodarcza sprawia, że specjaliści z Ukrainy zwracają się ku sąsiednim krajom w poszukiwaniu pracy. Polska, staje się w tym procesie naturalnym kierunkiem emigracji zarobkowej.


PRACOWNICY Z UKRAINY W POLSCE – ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW POLSKICH FIRM?

Brak odpowiednich kandydatów, niedobór talentów, deficyt specjalistów w prężnie rozwijających się branżach, zapotrzebowanie na niszowe kompetencje - to wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorstwami. Problem ten może złagodzić zatrudnienie obywateli z Ukrainy.

Ostatnie obliczenia GUS wskazują, że w Polsce przebywa obecnie nawet około miliona obywateli Ukrainy. Zapraszanie ich do pracy na masową skalę rozpoczęło się w roku ubiegłym, kiedy to pracodawcy zgłosili chęć zatrudnienia imigrantów ze wschodu aż w 782 tysiącach przypadków. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej, to ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim. Szacunki określają, że w roku 2017 może zostać pobity rekord, gdyż pracodawcy nadal masowo składają oświadczenia o chęci zatrudnienia obywateli Ukrainy. Z danych Wojewódzkich Urzędów Pracy wynika, że w I kwartale br. zostało złożonych 318 tysięcy oświadczeń o planowanym zatrudnieniu obywateli zza wschodniej granicy. Daje to wynik o 51% większy niż odnotowany w tym samym okresie roku ubiegłego. Jeśli taka dynamika zostanie utrzymana na przestrzeni całego roku, to w całym 2017 pracodawcy mogą złożyć oferty pracy dla prawie 1,2 mln cudzoziemców. Trend ten potwierdza badanie Kandydaci z Ukrainy* przeprowadzone w 2016 r. przez Pracuj.pl wśród pracodawców. Ukraińcy oraz obywatele Unii Europejskiej stanowią najliczniejszą grupę zatrudnianych obcokrajowców. Pracowników z Ukrainy zatrudnia 34,5% badanych firm.
03_2.jpg

Źródło: Raport Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki


Nowa fala imigracji ma odmienną strukturę od tej, która przyjeżdżała do Polski przed 2014 – tak wynika z raportu NBP Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce. Porównując migrantów, którzy przyjechali do Polski przed 2014 r. i tych przybyłych w 2014 czy 2015 r., zauważa się znaczący spadek udziału zatrudnionych w sektorze usług dla gospodarstw domowych (z 51,3% do 18,3%) oraz wzrost znaczenia pozostałych sektorów, a zwłaszcza usług remontowo-budowlanych (z 15,3% do 35,3%). Do Polski przyjeżdża obecnie więcej mężczyzn niż kobiet. Są to głównie osoby młode – średnia wieku to około 33 lat. Większość ma wykształcenie średnie – 54%, wyższe 38%, a zawodowe lub niższe tylko 8%.
04_2.jpg

Źródło: Raportu NBP Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce

Wielu z nich ma wykształcenie oraz kwalifikacje i wcale nie wypada gorzej podczas rozmowy kwalifikacyjnej niż polscy kandydaci. Przywiązują dużą uwagę do etosu pracy. Doceniają wartość pracy, szanują ją. Bardzo im zależy na poczuciu komfortu i bezpieczeństwa. To może sprawiać, że tacy pracownicy będą bardziej zaangażowani. Rotacja w firmie może być wówczas mniejsza. Zatrudniając imigrantów zza wschodniej granicy polska firma zyskuje: pokrycie zapotrzebowania na kadry, kompetencje i kwalifikacje, wysoką motywację oraz zaangażowanie.

Konstancja Zyzik, Talent Acquisition Team Leader w Grupie Pracuj

Obywatele Ukrainy są wykształceni, zmotywowani i chcą pracować w Polsce. Pracodawcy mogą czerpać z takich postaw wiele korzyści.

05_2.jpg

Źródło: badanie Pracuj.pl Kandydaci z Ukrainy


Do Polski przyjeżdża wielu Ukraińców. Wielu z nich to pracownicy niskowykwalifikowani, pracujący fizycznie w budownictwie czy rolnictwie. Prognozy dotyczące polskiej gospodarki pokazują jednak, że będzie rosło zapotrzebowanie na pracę intelektualną. W tym zakresie kandydaci z Ukrainy również mają wiele do zaoferowania.

dr Igor Lyubashenko, Politolog, SWPS


Potwierdzają to wyniki badania Pracuj.pl, według których Ukraińcy najczęściej zatrudniani są na stanowiska produkcyjne, jako niewykwalifikowani robotnicy (52,1%), na stanowiska produkcyjne jako wykwalifikowani robotnicy (37,5%), jako wykwalifikowani specjaliści np. ds. marketingu lub ds. zakupów (18,8%), jako pracownicy biurowi i administracyjni (12,5%) oraz na stanowiska kierownicze (4,2%).
06_2.jpg

 Źródło: badanie Pracuj.pl Kandydaci z Ukrainy


PROGNOZY ZATRUDNIENIA A PRACOWNICY Z UKRAINY

Pracodawcy patrzą z optymizmem w przyszłość, co widać w prognozach dotyczących zatrudnienia. W 2016 roku ponad połowa przedstawicieli ankietowanych firm (57%) deklarowała, że w 2017 roku nastąpi wzrost zatrudnienia w ich przedsiębiorstwach. Jedna czwarta założyła, że zatrudni specjalistów z Ukrainy, a 14% pracowników z obszaru Unii Europejskiej. Niemal połowa badanych dostrzegła w 2016 roku zwiększenie się liczby pracowników z Ukrainy.
Ukraina ma duży potencjał rekrutacyjny – jej obywatele mogą znaleźć na polskim rynku pracy to, czego brakuje w ich ojczystym kraju. Wielu przyjezdnych, to pracownicy wykształceni, kompetentni, a jednocześnie zmotywowani i zaangażowani – mogą stanowić istotne wsparcie dla polskich firm borykających się z niedoborem pracowników.

* W badaniu Kandydaci z Ukrainy wzięli udział głównie przedstawiciele branży produkcyjnej i sprzedaży. Próba badania wynosiła od 48 do 142 firm. 38% respondentów to firmy zatrudniające powyżej 500 osób, 35% od 50 do 249 osób, 18% od 250 do 500 osób, a 9% od 10 do 49 osób.

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Pracownicy z Ukrainy.jpeg

grafika | 4,21 MB

Pobierz
Pracownicy z Ukrainy - Raport Pracuj_pl.pdf

pdf | 3,6 MB

Pobierz
Pracownicy z Ukrainy w Polsce - Raport Pracuj.doc

doc | 143 KB

Pobierz
Zatrudnienie pracowników z Ukrainy.jpg

grafika | 101 KB

Pobierz
Plany pracowników z Ukrainy.jpg

grafika | 101 KB

Pobierz
Oświadczenia pracodawców i zezwolenia o pracę.jpg

grafika | 111 KB

Pobierz
Wykształcenie kandydatów z Ukrainy.jpg

grafika | 73,4 KB

Pobierz
Liczba ludności na Ukrainie.jpg

grafika | 83,2 KB

Pobierz
Dane demograficzne - Ukraina.jpg

grafika | 75,1 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Dobra pensja na start -  po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?

temu

Czy od razu po studiach można dobrze zarabiać, pracując w zawodzie? Jak wynika z danych Pracuj.pl, zależy to w dużej mierze od wybranego kierunku. Niektóre specjalizacje już na początku kariery dają stosunkowo wysokie dochody – absolwent kierunku związanego z IT na start otrzyma przeciętnie aż 5 700 zł brutto. Istnieją jednak takie zawody, w których na lepszą pensję trzeba dłużej poczekać. Na jakie zarobki mogą liczyć początkujący pracownicy? Czy dostają atrakcyjne benefity pozapłacowe? O tym w najnowszym raporcie Pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Dobra pensja na start -  po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?

temu

Czy od razu po studiach można dobrze zarabiać, pracując w zawodzie? Jak wynika z danych Pracuj.pl, zależy to w dużej mierze od wybranego kierunku. Niektóre specjalizacje już na początku kariery dają stosunkowo wysokie dochody – absolwent kierunku związanego z IT na start otrzyma przeciętnie aż 5 700 zł brutto. Istnieją jednak takie zawody, w których na lepszą pensję trzeba dłużej poczekać. Na jakie zarobki mogą liczyć początkujący pracownicy? Czy dostają atrakcyjne benefity pozapłacowe? O tym w najnowszym raporcie Pracuj.pl.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Rynek Pracy Specjalistów Q2 2018

temu

W II kwartale 2018 roku na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy. To o 5,4% więcej, niż w analogicznym okresie przed rokiem. Potwierdziła się silna rola handlowców i sprzedawców – kierowanych było do nich 31% wszystkich ofert. Dynamicznie rosnącą grupę poszukiwanych specjalistów stanowią pracownicy fizyczni – dotyczyło ich o 40% ogłoszeń więcej niż w II kwartale 2017. Badania komentuje Rafał Nachyna, Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl.
Dobra pensja na start -  po jakich kierunkach studiów można zarobić najlepiej?

temu

Czy od razu po studiach można dobrze zarabiać, pracując w zawodzie? Jak wynika z danych Pracuj.pl, zależy to w dużej mierze od wybranego kierunku. Niektóre specjalizacje już na początku kariery dają stosunkowo wysokie dochody – absolwent kierunku związanego z IT na start otrzyma przeciętnie aż 5 700 zł brutto. Istnieją jednak takie zawody, w których na lepszą pensję trzeba dłużej poczekać. Na jakie zarobki mogą liczyć początkujący pracownicy? Czy dostają atrakcyjne benefity pozapłacowe? O tym w najnowszym raporcie Pracuj.pl.
Praca i płaca. Małopolski rynek pracy na tle kraju

temu

Pracodawcy z woj. małopolskiego opublikowali w 2017 roku blisko 50 000 ofert pracy. Z Małopolski pochodziło niemal co dziesiąte ogłoszenie z minionego roku, co plasuje ten region na trzecim miejscu pod względem liczby ofert pracy. Dane te mogą napawać optymizmem nie tylko doświadczonych pracowników, ale i osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową. Co więcej jak wynika z analiz Pracuj.pl, pensje w Małopolsce dla rozpoczynających karierę w kategorii IT, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ekonomia czy Finanse są wysokie na tle całego kraju.
Praca w PR: rynek i wymagania [e-book]

temu

PR nie jest łatwy. Co roku zajmuje (zasłużone) miejsce w pierwszej dziesiątce najbardziej stresujących zawodów świata według rankingu CareerCast. Ma też swoje bolączki, z którymi zmaga się lepiej lub gorzej, i wyzwania, które stara się podjąć. Mimo to chętnych do pracy w tej branży nie brakuje, a sama branża – zarówno w Polsce, jak i na świecie – stale się rozwija i poszerza swoje kompetencje.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.