Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kw. 2016 roku

Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kw. 2016 roku

Opublikowany

W II kwartale 2016 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 127 621 ofert pracy. Oznacza to 16,5% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do analogicznego kwartału w ubiegłym roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Spośród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie.

rps_ii_kw_2016_b (1).jpg
  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 16,5% w porównaniu do II kwartału 2015 r.
  • Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 5% w porównaniu do I kwartału 2016 r.
  • Najwięcej ofert pracy z branży handel i sprzedaż (24 988), o 14,4% więcej niż w II kwartale 2015 r.
  • 22,7% więcej ofert pracy z branży produkcja dóbr szybkozbywalnych (FMCG) w porównaniu do II kwartału 2015 r.
  • 18,7% więcej ofert pracy z branży przemysł lekki w porównaniu do II kw. 2015 r.
  • 30,5% wzrostu zapotrzebowania na specjalistów logistyki w porównaniu do II kw. 2015 r.
  • 30% więcej ofert pracy skierowanych do specjalistów obsługi klienta w porównaniu do II kw. 2015 r.
Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w czerwcu poziom bezrobocia wyniósł 8,8% i jest to wynik o 1,4 pkt proc. niższy niż przed rokiem. Jak podaje ministerstwo, tak dobrego wyniku nie odnotowano od 8 lat. Utrzymująca się bardzo dobra koniunktura na rynku pracy jest także widoczna w kwartalnych danych Pracuj.pl.

 Jakie branże zatrudniały w II kwartale 2016 r.?

 Z analizy ogłoszeń opublikowanych przez pracodawców na portalu Pracuj.pl wynika, że największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosili w II kwartale 2016 pracodawcy z branży handel i sprzedaż. Opublikowali oni 24 988 ogłoszeń o pracę, co stanowiło blisko jedną piątą wszystkich ofert z tego okresu. Kolejnymi branżami z największą liczbą opublikowanych ofert pracy były bankowość/finanse/ubezpieczenia (16 674 ogłoszenia) oraz przemysł ciężki (11 054 ogłoszenia).
Branże w których odnotowano w II kwartale 2016 r. największe wzrosty zapotrzebowania na pracowników to z kolei produkcja dóbr szybkozbywalnych (FMCG) – wzrost o 22,7% rok do roku, przemysł lekki (18,7% wzrostu) oraz branża IT (14,8% wzrostu).

Jakich specjalistów poszukiwali pracodawcy?

 W II kw. 2016 r. najczęściej poszukiwanymi specjalistami byli pracownicy: handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjaliści IT. Pracodawcy w II kwartale 2016 r., w porównaniu rok do roku, w największym stopniu zwiększyli zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki, obsługi klienta, IT, produkcji, handlu i sprzedaży oraz inżynierów. Znaczący wzrost zapotrzebowania na pracowników logistyki, który wyniósł w II kwartale 2016 r. 30,5% w porównaniu rok do roku, potwierdza prognozy ekspertów, którzy przewidywali, że 2016 będzie rokiem wzrostów w branży transportowo-logistycznej.
 Tradycyjnie pracownicy handlu i sprzedaży znajdują się na pierwszym miejscu wśród najbardziej poszukiwanych specjalistów. W II kwartale 2016 r. popyt na specjalistów handlu i sprzedaży zwiększył się o 15,5% w porównaniu rok do roku. Jak wynika z analiz rynku, w pierwszym półroczu 2016 r. w trzech dużych sieciach handlowych wzrosły wynagrodzenia, co jest dobrą prognozą na II półrocze. Także dane dotyczące sklepów małoformatowych, które odzwierciedlają 60% całości rynku sprzedaży w Polsce, są pozytywne – jak wynika z danych Polskiej Izby Handlowej, w kwietniu i maju sprzedaż w tych placówkach systematycznie rosła.
 Popyt na pracowników produkcji zwiększył się w II kwartale 2016 r. o 24,5% (porównując II kwartał 2016 r. z analogicznym okresem roku ubiegłego). Wpływ na ten rezultat ma nie tylko popyt na rynku krajowym, ale i zwiększający się obrót w handlu zagranicznym.

 Gdzie najłatwiej było o pracę?

 Niezmiennie, jeśli chodzi o rozkład ogłoszeń według województw, dominuje woj. mazowieckie; w II kw. 2016 r. pracodawcy z tego województwa opublikowali 28 144 ofert (22,1% ogólnej liczby ogłoszeń w tym kwartale). Na kolejnych miejscach znalazły się województwo dolnośląskie z 13 373 ofertami oraz małopolskie z 12 690 ofertami. Znaczna liczba ofert pracy pochodziła także z województw: śląskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Zapotrzebowanie na pracowników wzrosło najbardziej w województwach: pomorskim (o 24% rok do roku), małopolskim oraz śląskim (o 20% rok do roku).
 W omawianym okresie zapotrzebowanie na nowych pracowników zgłaszały najczęściej firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników – opublikowały one łącznie 37 509 ofert pracy. Niewiele mniej, bo 35 504 ogłoszeń, opublikowały firmy zatrudniające od 51 do 250 osób. W II kwartale 2016 r. zapotrzebowanie na pracowników wzrosło najbardziej w małych firmach czyli tych zatrudniających od 11 do 50 osób – wzrost ten wyniósł 22,1% rok do roku.

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:

 W II kwartale 2016 r. na Pracuj.pl opublikowano ponad 127 tys. ofert pracy, ponad 16% więcej niż przed rokiem – wynik ten potwierdza dobrą sytuację na rynku pracy. Tradycyjnie największe zapotrzebowanie na pracowników zgłosiła branża handel i sprzedaż – niemal jedna piąta wszystkich ofert pracy pochodziła z tej branży. Z kolei specjaliści ds. handlu i sprzedaży znaleźli się na pierwszym miejscu pod względem najczęściej poszukiwanych pracowników.

 Stale rośnie zapotrzebowania na pracowników z branż związanych z  produkcją. W II kwartale 2016 r. największy wzrost liczby opublikowanych ofert pracy odnotowaliśmy w branży przemysł lekki. Wyraźny wzrost liczby publikowanych ofert pracy w przemyśle ciężkim oraz wzrost, o niemal jedną czwartą, liczby ogłoszeń dla pracowników produkcji, potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki. Korzystna sytuacja w obszarze handlu i sprzedaży oraz produkcji miała również wpływ na branżę logistyczną. W II kwartale odnotowaliśmy o ponad 14% więcej ofert pracy z tej branży, a zapotrzebowanie na pracowników logistyki wzrosło aż o 30,5% rok do roku.

 Malejące bezrobocie powoduje, że coraz częściej mówi się  o rynku pracownika – na pewno dotyczy to ekspertów specjalizujących się w nowych technologiach. Tradycyjnie już specjaliści IT oraz inżynierowie znaleźli się nie tylko w czołówce najczęściej poszukiwanych przez pracodawców specjalistów, ale także w gronie ekspertów, na których zapotrzebowanie w II kwartale wzrosło w sposób znaczący.

 W świetle obecnych danych z rynku pracy, zarówno rola przyjaznej rekrutacji, jak i pozytywnego wizerunku pracodawcy nabierają kluczowego znaczenia. Prawidłowo przeprowadzony proces rekrutacyjny pozwala nie tylko na pozyskanie dobrych specjalistów, ale i na budowanie wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy, co znacznie ułatwia poszukiwanie pracowników w przyszłości. Wsparciem dla pracodawców w przygotowywaniu odpowiedzialnej strategii rekrutacji są wytyczne opracowane przez Koalicję na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

###
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

rps_ii_kw_2016_b.jpg

grafika | 729 KB

Pobierz
rps_ii_kw_2016_b (1).jpg

grafika | 715 KB

Pobierz
rps_ii_kw_2016_mini4.jpg

grafika | 238 KB

Pobierz
rps_ii_kw_2016_mini1.jpg

grafika | 316 KB

Pobierz
2016_07_13_pracuj_pl_rynek_pracy_specjalistow_w_ii_kwartale_2016_ost.pdf

pdf | 310 KB

Pobierz
rps_ii_kw_2016_mini3.jpg

grafika | 230 KB

Pobierz
rps_ii_kw_2016_mini2.jpg

grafika | 220 KB

Pobierz
2016_07_13_pracuj_pl_rynek_pracy_specjalistow_w_ii_kwartale_2016_ost.doc

doc | 156 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2017 roku. Raport Pracuj.pl

temu

W I kwartale 2017 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 138 089 ofert pracy. Oznacza to prawie 11% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Wśród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie, wielkopolskie oraz śląskie.
Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl

temu

Analizy danych serwisu zarobki.pracuj.pl wskazują, że istnieją specjalizacje, w których można liczyć na wysokie pensje na start. Największe szanse na przeciętne zarobki przekraczające 4 000 zł brutto tuż po zakończeniu studiów mają przede wszystkim absolwenci kierunków technicznych. Na drugim biegunie, znajdują się absolwenci kierunków humanistycznych i przyrodniczych – ich przeciętne zarobki nie przekraczają 3 000 zł brutto. Kto jeszcze może liczyć na wysokie zarobki tuż po studiach? Czyje pensje rosną najszybciej wraz z doświadczeniem? O tym, w najnowszym raporcie zarobki.pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

temu

W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 0,65% w porównaniu z wynikiem z 2016 roku. Najwięcej ofert pracy w lutym pochodziło z branż handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Luty dla większości specjalizacji oznaczał wzrost liczby ofert pracy. Najwięcej ogłoszeń skierowano do specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjalistów IT.
Polki na rynku pracy w 2016 roku. Raport zarobki.pracuj.pl

temu

Luka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet, to niestety nadal zjawisko powszechne. Jak kształtowała się sytuacja polskich kobiet na rynku pracy w ubiegłym roku? Czy istnieją obszary, w których to kobiety zarabiają więcej? Ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk na podstawie danych portalu zarobki.pracuj.pl odpowiada na pytania dotyczące sytuacji zarobkowej kobiet w Polsce.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.