Zmiana pracy – zmiany w życiu? Wnioski z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy

Zmiana pracy – zmiany w życiu? Wnioski z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy

Opublikowany

Badanie Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy pokazuje, że większość respondentów (73%), którzy rozważają zmianę pracodawcy lub szukają pracy, jest gotowa na zmianę miejsca zamieszkania dla lepszej pracy. Czynnikiem najsilniej motywującym są dla respondentów wyższe zarobki - aż 40% zdecydowałoby się na pracę w innym mieście gdyby wiązałaby się ona z podniesieniem pensji. 

zmiany_praca_zycie_27.png
Jak wynika z raportu Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2015 r.” najwięcej pracy jest w województwach mazowieckim, dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim – w sumie ogłoszenia z tych województw stanowiły nieco ponad 60% wszystkich ogłoszeń o pracę opublikowanych w II kwartale 2015 r. na portalu Pracuj.pl. Dane płynące z badania Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy pokazują, że są to także województwa, których mieszkańcy są najmniej skłonni do przeprowadzki w celu znalezienia lepszej pracy. A jakie inne czynniki mają wpływ na gotowość specjalistów do relokacji?

Czy płeć ma wpływ na gotowość do zmian?

Zarówno ogólne, jak i szczegółowe dane z badania Pracuj.pl, pokazują, że mężczyźni są bardziej otwarci na relokację, nie oznacza to jednak, że kobiety boją się zmian i nie biorą pod uwagę przeprowadzki. Wśród kobiet deklarujących, że są w trakcie poszukiwania pracy, aż 65% odpowiedziało, że jest gotowe na zmianę miejsca zamieszkania. Wśród panów na taki krok zdecydowałoby się 79% pytanych.
Zarówno dla kobiet (30%), jak i dla mężczyzn (47%) decydującym czynnikiem byłby związany z nową pracą wzrost pensji. Znaczący awans byłby motywujący dla jednej piątej badanych kobiet oraz dla 31% mężczyzn. Także jedna piąta kobiet zdecydowałaby się na relokację, gdyby uzyskała w tym obszarze wsparcie od nowego pracodawcy – pomoc w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola. Co ciekawe, czynnik ten jest ważniejszy dla mężczyzn niż dla kobiet – ponieważ wśród panów, ponad jedna czwarta zdecydowałaby się na zmianę miejsca zamieszkania, gdyby pracodawca pomógł w przeprowadzce.

Finanse - najsilniejszy motywator

Tym co motywuje najsilniej do relokacji jest czynnik finansowy. I ma on kluczowe znaczenie dla wszystkich respondentów niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania – zawsze był wskazywany przez badanych na pierwszym miejscu. Wśród najmłodszych pracujących (25-30 lat), był on decydujący niemal dla połowy badanych (45%). Dla osób powyżej 30 roku życia, był istotny dla blisko 40% badanych.

Co oprócz wyższej pensji jest brane pod uwagę, przy decyzji o zmianie miejsca zamieszkania?

Awans, jako czynnik wspomagający decyzję o relokacji, jest silnie skorelowany z wiekiem. Ma on spore znaczenie dla osób poniżej 40 roku życia – w tej grupie blisko jedna trzecia badanych dla znaczącego awansu zawodowego jest gotowa na przeprowadzkę. Wraz z wiekiem respondentów aspekt ten traci na znaczeniu, by osiągnąć pułap 18% dla osób powyżej 51 roku życia (51-60 lat).
Ciekawe wnioski nasuwa także analiza tego, jak wraz z wiekiem, zmienia się zapotrzebowanie pracowników na pomoc pracodawcy przy relokacji. Widać, że pomoc ta jest ważna dla osób młodych, u progu kariery zawodowej oraz u osób przed 40, kiedy to w rodzinie zazwyczaj są dzieci w wieku szkolnym, rodzina jest obciążona kredytem hipotecznym i ma wiele innych zobowiązań. W grupie między 26 a 30 rokiem życia oraz między 31 a 40 rokiem życia pomoc taka miałby znaczenie dla jednej czwartej badanych. Już dla osób powyżej 40 lat czynnik ten traci na znaczeniu, pomocy oczekiwałaby jedna piąta osób przed 50 rokiem życia i zaledwie co siódmy badany wśród osób powyżej 51 lat.

Co decyduje o niechęci do relokacji?

Natomiast osoby, które nie zdecydowałyby się na przeprowadzkę do innego miasta czy miejscowości dla nowej pracy, jako główny powód podały czynniki rodzinne (wskazało tak 71% badanych, w tym 74% kobiet i 67% mężczyzn). W grupie osób w wieku 31-50 lat aż 74% badanych wskazało na ten czynnik, jako decydujący. Dzieci w wieku szkolnym czy kredyt hipoteczny, to m.in. aspekty silnie wiążące z miejscem zamieszkania. Dla pozostałych grup wiekowych wartość tego czynnika jest średnio niższa o 10 punktów procentowych, choć nadal pozostaje on decydujący.
Cytowanie danych z podaniem źródła: Badanie Pracuj.pl Specjaliści na rynku pracy
Badanie Pracuj.pl „Specjaliści na rynku pracy”, przeprowadzone przez Pracuj.pl metodą ankiety dostępnej online na grupie 4656 osób z min. 2-letnim doświadczeniem na rynku pracy, październik 2014.

###
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

15_08_11_zmiany_w_pracy_zmiany_w_zyciu_badanie_pracuj_pl_ip.pdf

pdf | 365 KB

Pobierz
zmiany_praca_zycie_27.png

grafika | 192 KB

Pobierz
15_08_11_zmiany_w_pracy_zmiany_w_zyciu_badanie_pracuj_pl_ip.doc

doc | 129 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2017 roku. Raport Pracuj.pl

temu

W I kwartale 2017 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 138 089 ofert pracy. Oznacza to prawie 11% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Wśród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie, wielkopolskie oraz śląskie.
Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl

temu

Analizy danych serwisu zarobki.pracuj.pl wskazują, że istnieją specjalizacje, w których można liczyć na wysokie pensje na start. Największe szanse na przeciętne zarobki przekraczające 4 000 zł brutto tuż po zakończeniu studiów mają przede wszystkim absolwenci kierunków technicznych. Na drugim biegunie, znajdują się absolwenci kierunków humanistycznych i przyrodniczych – ich przeciętne zarobki nie przekraczają 3 000 zł brutto. Kto jeszcze może liczyć na wysokie zarobki tuż po studiach? Czyje pensje rosną najszybciej wraz z doświadczeniem? O tym, w najnowszym raporcie zarobki.pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

temu

W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 0,65% w porównaniu z wynikiem z 2016 roku. Najwięcej ofert pracy w lutym pochodziło z branż handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Luty dla większości specjalizacji oznaczał wzrost liczby ofert pracy. Najwięcej ogłoszeń skierowano do specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjalistów IT.
Polki na rynku pracy w 2016 roku. Raport zarobki.pracuj.pl

temu

Luka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet, to niestety nadal zjawisko powszechne. Jak kształtowała się sytuacja polskich kobiet na rynku pracy w ubiegłym roku? Czy istnieją obszary, w których to kobiety zarabiają więcej? Ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk na podstawie danych portalu zarobki.pracuj.pl odpowiada na pytania dotyczące sytuacji zarobkowej kobiet w Polsce.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.