Raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów” w pierwszym kwartale 2015 r.

Raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów” w pierwszym kwartale 2015 r.

Opublikowany

W pierwszym kwartale 2015 r. w serwisie Pracuj.pl opublikowano 103 715 ofert pracy, co oznacza wzrost o 13,77%, w porównaniu z zeszłym kwartałem. Tradycyjnie już największe zapotrzebowanie na specjalistów zgłosiły branże: handel i sprzedaż oraz bankowość/finanse/ubezpieczenia. Rysujący się od paru miesięcy trend wzrostowy w budownictwie i nieruchomościach nie zmniejszył swej dynamiki. Z kolei stałe wzrosty w liczbie ogłoszeń adresowanych do specjalistów HR wskazują na utrzymujący się optymizm pracodawców. Także po stronie pracowników coraz wyraźniej widać zwiększone zainteresowanie rynkiem pracy.

coraz_wiecej_pracy_dla_specjalistow.png
  • 103 715 ofert pracy w pierwszym kwartale 2015 r. w serwisie Pracuj.pl
  • 5,53% wzrost liczby ogłoszeń rok do roku
  • 39,2% wszystkich ogłoszeń to oferty skierowane do pracowników handlu i sprzedaży
  • 13,2% więcej ogłoszeń dla pracowników HR w porównaniu z czwartym kwartałem 2014 r.
  • 18,3% więcej ogłoszeń dla pracowników specjalizacji budownictwo w porównaniu z czwartym kwartałem 2014 r.
Jak wynika z opublikowanych 31 marca danych Eurostatu, bezrobocie w Polsce wyniosło w lutym 7,8%. To wynik najlepszy od sześciu lat, co więcej jest on lepszy niż wynik ogólny wszystkich państw Unii Europejskiej wynoszący 9,8%. Z kolei najnowszy komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 8 kwietnia 2015 r., wskazuje, że marcowa stopa bezrobocia na poziomie 11,7% oznacza spadek tego wskaźnika w stosunku do dwóch pierwszych miesięcy roku.  Dane te znajdują odzwierciedlenie w sygnałach docierających z rynku pracy; potwierdzają je także analizy ekspertów portalu Pracuj.pl.

Kogo poszukiwano?

Najwięcej ogłoszeń o pracę skierowano do specjalistów handlu i sprzedaży – było ich 40 682. Na kolejnych miejscach uplasowali się specjaliści ds. obsługi klienta (19 125 ofert), specjaliści ds. finansów (16 334 ofert) oraz specjaliści ds. IT (15 212 ofert).
W pierwszym kwartale 2015 r. to specjaliści ds. marketingu okazali się ekspertami, na których usługi najbardziej wzrosło zapotrzebowanie pracodawców - kwartał do kwartału wzrost ten wyniósł 25,7%. Na kolejnych miejscach znaleźli się inżynierowie – wzrost zapotrzebowania kwartał do kwartału o niemal jedną piątą oraz specjaliści budownictwa – wzrost o 18,3%.
Tradycyjnie nie maleje zapotrzebowanie na specjalistów IT – wzrost o 10% (w porównaniu z czwartym kwartałem 2014 r.) oraz o 8,5% (w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r.). Na wysokim poziomie utrzymuje się także popyt na specjalistów ds. logistyki – wzrost o 11,1% (kwartał do kwartału) oraz 7,4% (rok do roku). Obok wymienionych specjalistów wygranymi zmian zachodzących na naszym rynku pracy są zdecydowanie eksperci ds. HR – liczba ogłoszeń o pracę skierowana do tych pracowników wzrosła o 13,2% (porównując pierwszy kwartał 2015 r. z ostatnim kwartałem 2014 r.) i o 14,2% ( rok do roku).

Budownictwo i nieruchomości – optymizm coraz wyraźniejszy

Wskaźnik koniunktury regularnie badany przez GUS, odzwierciedlający poziom optymizmu przedsiębiorców różnych branż, w przypadku budownictwa potwierdza dane z rynku pracy. Najgorzej swą przyszłość widzieli pracodawcy z branży budownictwo w grudniu 2012 r. – wtedy wskaźnik optymizmu wyniósł minus 35 pkt. Wynik ten odzwierciedlał ówczesne nastroje całej branży. Po niespełna dwóch i pół roku różnica w samoocenie branży jest kolosalna – w marcu wskaźnik koniunktury wyniósł minus 7 pkt., co oznacza wzrost rok do roku o 5 pkt. Dane te potwierdzają także analitycy rynków kapitałowych; coraz więcej domów maklerskich wydaje pozytywne rekomendacje dla spółek z branży budowalnej.
Udział budownictwa i nieruchomości w I kwartale 2015 r. wyniósł 6,6% (6 825 ogłoszeń o pracę). Jednak prawdziwie imponujący jest wzrost zapotrzebowania w stosunku do minionego kwartału, który wyniósł aż 21,1%. Dla specjalistów budownictwa skierowano 2 868 ofert, co oznacza wzrost na poziomie 18,3% w porównaniu do zeszłego kwartału i także wzrost na poziomie 2,9% porównując kwartały rok do roku. Także liczba ogłoszeń dla specjalistów ds. nieruchomości wzrosła o 12,1% porównując kwartał do kwartału.

Jakie branże rekrutowały w pierwszym kwartale 2015 r.?

Wśród branż o największym zapotrzebowaniu tradycyjnie na pierwszym miejscu uplasował się handel i sprzedaż – 21 581 ogłoszeń (20,8% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń I kwartału 2015 r.), wzrost o 13% w stosunku do ostatniego kwartału 2014 r. Dla porównania, w całym 2014 r. ogłoszenia dla specjalistów z tej branży stanowiły 22% ogółu ofert.
Na drugiej pozycji znajduje się bankowość/finanse/ubezpieczenia – 14 896 ofert pracy (14,4% udziału w pierwszych trzech miesiącach 2015 r.), wzrost w stosunku do czwartego kwartału 2014 r. o 9,8%. Kolejne miejsce na podium należy do przemysłu ciężkiego, w tej branży opublikowano 8 902 ogłoszeń (8,6% udziału w pierwszym kwartale), wzrost liczby ofert pracy kwartał do kwartału wyniósł 19,3%. Czwarta branża o największym zapotrzebowaniu na specjalistów to telekomunikacja i zaawansowane technologie, w  pierwszym kwartale bieżącego roku opublikowano 8 378 ogłoszeń o pracę skierowanych do specjalistów tej branży (8,1% udziału w pierwszym kwartale.), zmiana w stosunku do zeszłego kwartału wyniosła plus 4,7%.
Szerszy kontekst, uzyskany dzięki porównaniu kwartałów rok do roku (pierwszy kwartał 2015 r. versus pierwszy kwartał 2014 r.), pozwala dodatkowo zauważyć, że także w takich branżach jak marketing/media/reklama (wzrost o 17,2%  rok do roku), transport/logistyka (wzrost o 9,2% rok do roku) oraz IT (wzrost 8,7% rok do roku) obserwujemy trwałą tendencję wzrostową.

 Gdzie było najłatwiej o pracę w I kwartale 2015 r.?

Najwięcej ogłoszeń o pracę opublikowali pracodawcy z województwa mazowieckiego – było ich 23 465, co stanowiło 22,6% wszystkich ofert pracy z I kwartału 2015 r.  Kolejne województwa w których było w pierwszym kwartale 2015 r. najwięcej ofert pracy to województwo dolnośląskie – 10 282 ogłoszeń o pracę (9,9% udział w ogólnej liczbie ogłoszeń z całego kwartału), województwo małopolskie - 9 786 ofert (9,4% udział w ogólnej liczbie ogłoszeń z całego kwartału.), województwo wielkopolskie (9 308 ofert) oraz śląskie (9 055 ofert).
W porównaniu z zeszłym kwartałem w każdym województwie zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów. Najbardziej znamienne wzrosty zaobserwowano w województwach: małopolskim (wzrost o 16,4%),  mazowieckim (wzrost o 14,3%), dolnośląskim (wzrost o 10,7%) i śląskim (wzrost o 11,4%).
W pierwszym kwartale 2015 roku firmy, niezależnie od wielkości, wykazały większy optymizm niż w ostatnim kwartale 2014 r.. Najchętniej zatrudniały firmy małe (15,5% wzrost w porównaniu z zeszłym kwartałem) i średnie - identyczny wzrost, jak w przypadku małych firm, także mikroprzedsiębiorstwa zwiększyły swe zapotrzebowanie o 12% w porównaniu z minionym kwartałem. W firmach największych  wzrost ten wyniósł 11,4%. Mikroprzedsiębiorstwa już kolejny rok radzą sobie bardzo dobrze i, jako jedyne, w porównaniu rok do roku, wykazały wzrost zapotrzebowania na specjalistów przekraczających 10% (wzrost o 11,6%  w porównaniu z I kwartałem 2014 r.).

Komentarz Przemysława Gacka, prezesa zarządu Grupy Pracuj S.A.:

Analizując rynek pracy w I kwartale 2015 roku, obserwujemy kontynuację ożywienia na rynku pracy. Po raz pierwszy na Pracuj.pl opublikowaliśmy ponad 100 000 ogłoszeń o pracę w kwartale. Najczęściej poszukiwani specjaliści to, jak co kwartał, osoby odpowiedzialne za handel i sprzedaż, obsługę klienta, finanse i IT.  Ofert pracy dla specjalistów ds. IT opublikowano ponad 15 000, o 10% więcej niż z zeszłym kwartale.
Ożywienie na rynku pracy potwierdza systematyczny wzrost liczby ogłoszeń o pracę dla specjalistów ds. HR, co zazwyczaj zwiastuje kolejne, dalsze rekrutacje. Również poszukujący pracy są znacznie bardziej aktywni. W I kwartale br. na Pracuj.pl konto założyło prawie 190 000 nowych użytkowników, o ponad 30% więcej niż w IV kwartale 2014 roku. W tym czasie użytkownicy Pracuj.pl wysłali również o 10% więcej aplikacji na oferty pracy.
Publikowane oferty pracy to dobry barometr nastrojów przedsiębiorców i kondycji branży. Kilkunastoprocentowy wzrost liczby ofert pracy dla osób odpowiedzialnych za transport i logistykę, produkcję czy budownictwo, dobrze rokuje dla polskiej gospodarki. Wzrost zapotrzebowania na inżynierów specjalizujących się w projektowaniu czy konstrukcjach zwiastuje dalsze inwestycje. Co prawda oferty pracy dla specjalistów ds. marketingu to u nas niecałe 5% ofert pracy, ale ponad 25% wzrost zapotrzebowania na tych pracowników, również świadczy o dobrych nastrojach przedsiębiorców. To te działy bowiem są często jako pierwsze redukowane podczas gorszej koniunktury.
Ożywienie na rynku pracy potwierdzają również najnowsze dane Eurostatu, które pokazują najniższy poziom bezrobocia od maja 2012 roku. Co ważne, poziom bezrobocia w Polsce jest niższy niż w całej Unii Europejskiej. Ożywienie gospodarcze zaczyna powodować, że w wybranych obszarach pracodawcy zaczynają mieć problem ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy. Coraz trudniej zrekrutować pracowników do działów IT, inżynierów czy doświadczonych handlowców. Na znaczeniu będzie zyskiwać zatem to, jaką opinię ma dana firma jako pracodawca. Coraz większą wagę firmy powinny przykładać również do odpowiedzialnej rekrutacji, ponieważ doświadczenie, jakie kandydaci wynoszą z procesu rekrutacji, może mieć bardzo duży wpływ na postrzeganie firmy. Rosnące zainteresowanie przedsiębiorców dołączeniem do naszej Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji pokazuje, że coraz więcej firm zdaje sobie sprawę z tych nowych wyzwań.  

###
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 20 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl

Kopiuj/drukuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

coraz_wiecej_pracy_dla_specjalistow.png

grafika | 286 KB

Pobierz
2015_04_14_raport_rynek_pracy_specjalistow_w_i_kwartale_2015_ip.pdf

pdf | 310 KB

Pobierz
2015_04_14_raport_rynek_pracy_specjalistow_w_i_kwartale_2015_ip.doc

doc | 145 KB

Pobierz
Powiązane artykuły
Rynek Pracy Specjalistów w I kw. 2017 roku. Raport Pracuj.pl

temu

W I kwartale 2017 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 138 089 ofert pracy. Oznacza to prawie 11% wzrost liczby ogłoszeń o pracę w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Najwięcej ofert pochodziło z branż: handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia oraz przemysł ciężki. Pracodawcy poszukiwali głównie specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz ekspertów IT. Wśród województw na czele zestawienia pod względem liczby ogłoszeń znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i małopolskie, wielkopolskie oraz śląskie.
Po jakich studiach zarabiamy najlepiej? Raport zarobki.pracuj.pl

temu

Analizy danych serwisu zarobki.pracuj.pl wskazują, że istnieją specjalizacje, w których można liczyć na wysokie pensje na start. Największe szanse na przeciętne zarobki przekraczające 4 000 zł brutto tuż po zakończeniu studiów mają przede wszystkim absolwenci kierunków technicznych. Na drugim biegunie, znajdują się absolwenci kierunków humanistycznych i przyrodniczych – ich przeciętne zarobki nie przekraczają 3 000 zł brutto. Kto jeszcze może liczyć na wysokie zarobki tuż po studiach? Czyje pensje rosną najszybciej wraz z doświadczeniem? O tym, w najnowszym raporcie zarobki.pracuj.pl.
Rynek Pracy Specjalistów w lutym 2017 r. Raport Pracuj.pl

temu

W lutym na portalu Pracuj.pl opublikowano 41 504 ogłoszeń o pracę. Oznacza to wzrost liczby ofert publikowanych przez pracodawców o 0,65% w porównaniu z wynikiem z 2016 roku. Najwięcej ofert pracy w lutym pochodziło z branż handel i sprzedaż, bankowość/finanse/ubezpieczenia, przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie. Luty dla większości specjalizacji oznaczał wzrost liczby ofert pracy. Najwięcej ogłoszeń skierowano do specjalistów ds. handlu i sprzedaży, obsługi klienta oraz specjalistów IT.
Polki na rynku pracy w 2016 roku. Raport zarobki.pracuj.pl

temu

Luka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet, to niestety nadal zjawisko powszechne. Jak kształtowała się sytuacja polskich kobiet na rynku pracy w ubiegłym roku? Czy istnieją obszary, w których to kobiety zarabiają więcej? Ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk na podstawie danych portalu zarobki.pracuj.pl odpowiada na pytania dotyczące sytuacji zarobkowej kobiet w Polsce.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.